Julen er tiden for å feire at Guds kjærlighet ble gjort synlig for alle mennesker gjennom Hans sønn.
Midt i travle juleforberedelser og julebakst, tradisjoner og familieliv, minner og erfaringer, gleder og savn gjør det godt å stoppe opp å lese to av tekstene fra Johannes og Matteus evangeliet. Og Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbårne Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet, og  Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel – det betyr: Gud med oss. Når jeg leser disse tekstene får det meg til å tenke på en sentral del av visjonen til Det Norske Baptistsamfunn; ”midt i verden med evangeliet”. Julen er tiden for å feire at Guds kjærlighet ble gjort synlig for alle mennesker gjennom Hans sønn. Det er også en påminnelse om at vi som bekjenner Ham som Herre og frelser er kallet til å synliggjøre Hans nærvær i verden.    Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres Far i himmelen! Da en av våre døtre var fem år så hun et fjernsynsprogram i romjulen om moder Teresa og hennes tjeneste blant fattige i Calcutta. Etter programmet fant hun fram sin mors bibel og sa: Mor, du må fortelle meg mer om Jesus. Ved å se på livet til moder Theresa hadde hun fått innblikk i Guds kjærlighet og godhet. Profeten Mika sa det slik: Han har kunngjort for deg, menneske, hva godt er. Og hva krever Herren av deg? Bare at du gjør rett, viser trofast kjærlighet og vandrer ydmykt med din Gud. Takk til alle dere som hele året gjennom viser Guds nærvær i møte med menneskers behov hvor dere bor og samtidig er et vitnesbyrd for evangeliet gjennom våre menigheter og nye fellesskap. Midt i verden med juleevangeliet Med ønske om en gledelig jul og et godt nytt år! Terje Aadne Generalsekretær  

Les også

Er med på laget fra august

Generalsekretærkandidat Bjørn Bjørnø er tilsatt i en engajsementstilling fra august til oktober, og vil bruke tiden fram til landsmøtet for å bli bedre kjent med baptistene.
Les mer

Tar ikke gjenvalg

Terje Aadne har varslet hovedstyret at han avslutter tjenesten som generalsekretær sommeren 2020, etter ti år som Baptistsamfunnets leder.
Les mer

En julehilsen om håp

- Vi feirer at Jesus har kommet og håpet er at han skal komme igjen for å gjøre allting nytt, sier generalsekretær Terje Aadne i sin julehilsen.
Les mer
1 - 3 av 31
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone