Priset for flerkulturell brobygging
Priset for flerkulturell brobygging
20 mars 2014
Flerkulturelt kirkelig nettverk fikk 15. mars Norske kirkeakademiers «Brobyggerpris 2014» for sitt arbeid med å bygge bro mellom migrantmenigheter i og etablerte kirkelivet.
Flerkulturelt kirkelig nettverk fikk 15. mars Norske kirkeakademiers «Brobyggerpris 2014» for sitt arbeid med å bygge bro mellom nye migrantmenigheter i Norge og det etablerte kirkelivet. Prisen består av et kunstverk og et diplom. Det melder kirken.no. Det var Lemma Desta som tok imot prisen i Norges Kristne Råd på vegne av Flerkulturelt kirkelig nettverk. Dette nettverket er tilknyttet Norges Kristne Råd, og arbeider for at kirkesamfunn, menigheter, kirkelige organisasjoner og institusjoner skal være inkluderende og flerkulturelle fellesskap som bidrar til mer og bedre inkludering i det norske samfunnet lokalt og nasjonalt. I begrunnelsen styret i Norske kirkeakademier gir for årets prisutdeling, heter det blant annet at: – Utviklingen av et stadig mer flerkulturelt samfunn endrer det norske kirkelandskapet. Mange immigranter – flyktninger, asylsøkere, arbeidsinnvandrere og andre – er kristne. Noen slutter seg til eksisterende kirker, andre har dannet egne migrantmenigheter slik at et stort antall menigheter nå ledes og består av folk med ikke-norsk bakgrunn. Flerkulturelt kirkelig nettverk har her vært viktig i å synliggjøre hvordan dette beriker og styrker norsk kirkeliv og hvordan kristne i Norge er en del av den verdensvide kirke. I Norge er det nå rundt 250 migrantmenigheter/felleskap med gudstjenestefeiringer på 40 ulike språk. Disse er hovedsakelig etablert de siste to tiårene. Mer enn 50 prosent av alle som er aktive i menighetslivet i Stor-Oslo, er innvandrere. KPK

Les også

Å være kirke i en ny tid

Tirsdag 19. mai kl 10.00-12.00 tilbyr Norges kristne råd og Naturlig Menighetsutvikling et spennende og matnyttig webinar om å tenke nytt om å være kirke.
Les mer

Mange gjennomslag i trossamfunnsloven

Spesialrådgiver Dag Nygård i Norges kristne råd var tilstede i Stortinget da ny trossamfunnslov ble behandlet 14. april. Les rådets kommentarer.
Les mer

Kom hjem 3. april

Integrasjonspastor Peter Ngaidam var i Myanmar da koronakrisen eskalerte i størrelse, og har fått vært til hjelp for både ambassaden og andre nordmenn som har vært i Myanmar på besøk.
Les mer
1 - 3 av 63
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone