Storsamling for å danne nye menigheter
Storsamling for å danne nye menigheter
28 mars 2014
Nærmere 800 personer fra hele landet samles torsdag til lørdag denne uken i Oslo kongressenter til en nasjonal konferanse der temaet er menighetsplanting og evangelisering.

Nærmere 800 personer fra hele landet samles torsdag til lørdag denne uken i Oslo kongressenter til en nasjonal konferanse der temaet er menighetsplanting og evangelisering. Av Ole Andreas Husøy, KPK Konferansen Sendt for noe større, i regi av nettverket Dawn Norge, er en del av en større mobiliseringsplan for planting av nye menigheter og fellesskap i Norge. Kontaktperson for Dawn Norge, Øivind Augland, forteller at det legges opp til mange oppfølgingsaktiviteter i etterkant av konferansen. Det kan skje både innad og på tvers av kirkesamfunn, organisasjoner og nettverk, samt på regionalt nivå. -Mangfold vitaliserer -Noen vil kanskje spørre om det ikke er nok menigheter i Norge allerede? -Realiteten er at det er mange steder og bydeler som ikke har noe levende menighetsliv. Også en del steder i Midt-Norge og i industribygder på Vestlandet er levende menighetsfellesskap i ferd med å dø ut, sier Augland. Han viser også til undersøkelser gjort av professor Pål Repstad ved Universitetet i Agder som klart tyder på at religiøst mangfold virker religiøst vitaliserende. Det vil si at hvis det etableres en ny menighet i et område der det allerede er en eller flere menigheter, vil antallet aktive kristne øke. Augland sier at de ulike kirkesamfunn og organisasjoner som deltar skal ha egne samlinger underveis i konferansen, der det er meningen at hver enkelt organisasjon skal spørre seg selv om hva det som kommer fram på konferansen bør få av konsekvenser for arbeidet i deres organisasjon. Viktige mål Augland peker på tre viktige mål for konferansen. Det ene er å gi større momentum for de ulike kirkesamfunn, organisasjoner og nettverk til å nå ut til nye mennesker og plante nye fellesskap. Det andre er å gi hjelp til å forstå de ulike kulturer man møter i planting av nye fellesskap i Norge. Endelig ønsker man å overføre erfaring fra de som arbeider med menighetsplanting til en ung generasjon som er representert på konferansen. Arrangørene har hatt som mål at halvparten av deltakerne på konferansen skulle være under 35 år. Det målet har de nesten nådd. I skrivende stund er cirka 45 prosent av de påmeldte under 35 år. Opprop Ved avslutningen av konferansen er det planen at alle deltakerne skal undertegne et opprop. -Oppropet sier noe om hvor vi står som kirke nå, og noe om veien videre, og jeg tror det vil bli symbolsk viktig for det som skal skje framover, sier Øivind Augland. KPK Fakta:

  • Dawn-Norge er et nettverk som gjennom faktainnsamling og -formidling og ulike arrangementer vil koordinere og oppmuntre til at det plantes nye kristne menigheter og fellesskap i Norge.
  • De siste årene har Dawn Norge arrangert Dawn Forum, sist i januar 2013 da 200 ledere og menighetsplantere var samlet. Den forrige nasjonale konferansen ble avholdt i Oslo 2006.
  • Årets nasjonale konferanse arrangerer Dawn Norge i samarbeid med Norsk Luthersk Misjonssamband, Normisjon, Pinsebevegelsen, Misjonsforbundet, Indremisjonsforbundet, Den Evangelisk Lutherske Frikirke, Det Norske Baptistsamfunn, Metodistkirken, Det Norske Misjonsselskap, De Frie Evangeliske Forsamlinger, Frelsesarmeen, Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn, Ungdom i Oppdrag, Kristent Nettverk og Agenda 1.
  • Over 40 baptister deltar på konferansen.

  Øivind Augland i Dawn Norge håper konferansen vil bidra til å vitalisere menighetslivet mange steder i landet.    

Les også

Tar ikke gjenvalg

Terje Aadne har varslet hovedstyret at han avslutter tjenesten som generalsekretær sommeren 2020, etter ti år som Baptistsamfunnets leder.
Les mer

Pioner på Kypros

Det er bare et par år siden Kypros, som et av de siste landene i Europa, fikk en egen baptistmenighet, plantet av pastor Anton Balakumar Sinnathamby fra Norge.
Les mer

Hvordan bli en bedre menighetsplanter og pastor?

Mike Pears er direktør for International Baptist Study Center i Amsterdam, og har mange års erfaring som pastor og menighetsplanter i England. Tirsdag 2. april deltar han på fagdag.
Les mer
1 - 3 av 65
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone