Skal gi unge mennesker utrustning
Skal gi unge mennesker utrustning
8 april 2014
Sveinung Vaagen er ansatt i Ung baptist som ansvarlig for lederutvikling.

Av Roger Dahl

Vaagen er ansatt i en 50% prosjektstilling som varer litt over to år. Som en del av jobben skal han ha ansvar for Ungt lederskap, som starter etter sommeren.  Ungt lederskap er en toårig lederutrustning for unge. Det er et samarbeidsprosjket mellom Baptistsamfunnet og Ung Baptist.

- Ung baptist er glad for å styrke kompetansen og fokus på lederutvkling, og er spesielt glad for å få Sveinung med på laget, sier daglig leder Roald Zeiffert til nettstedet baptist.no

Les også

Alternativ gudstjeneste

Velkommen til Søndag kl. 11:00 hjemme hos deg selv. Ung baptist har lagt tilrette for en god gudstjenesteopplevelse!
Les mer

Ung europeisk nettverksbygging

European Baptist Federation Youth arrangerer årlig konferanse for unge ledere i Europa. Ung baptist har sendt deltakere i mange år og dette er en av møteplassene som blir prioritert.
Les mer

Økt fokus på dialog i Ung baptist

Flere unge i organisasjonen sier at de trenger en arena til samtale, at de trenger å bli sett og hørt. Nå vil Ung baptist øke fokuset på dialog.
Les mer
1 - 3 av 116
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone