Bibelen til alle hjem i Finnmark
Bibelen til alle hjem i Finnmark
3 oktober 2014
Ingen bok har preget nasjoner, kulturer, familier og enkeltmennesker mer enn bibelen. Derfor har vi et mål om å personlig gi en bibel til hvert hjem i Finnmark i 2014, året som markerer 200-årsjubileet for Grunnloven. Av Runar Byberg Dette er en del av en drøm om å berøre hele Norge med Guds ord i perioden frem til 2017 som er 500-årsjubileet for reformasjonen. Vi ønsker å gjøre bibelen relevant for innbyggere i Norge i dag. ”Ståhei” om Bibelen For å få til dette vil vi:
  1. Markedsføre Guds ord gjennom tilgjengelige kanaler i kirker og menigheter, men også gjennom markedstilpassede kanaler.
  2. Vi tror at en stor ”ståhei” om Bibelen, med aktiviteter, kampanjer, leseplaner og quizer, bibellesning og Skaperkrafts bok om grunnloven, debatt og møter blandet med kulturelle uttrykk, turne med Loren Cunningham, bibelen på kino, artikler i avisene og reklame i tilgjengelig media skal skape nysgjerrighet på å lese bibelen.
  3. Når man har skapt ”tilstrekkelig” nysgjerrighet om bibelen, blir den personlig delt ut til hvert hjem i Finnmark på det enkelte hjems morsmål.
Finnmark fylke er starten. Her er det 32 673 husstander (SSB 2013), og målsetningen er å klare dette i løpet av oktober 2014. Kostnaden for Finnmark vil være på omkring to millioner kroner. Drømmen er at dette vil skape momentum slik at vi kan fortsette videre med nye fylker i tiden frem mot 2017. Bli med! Det er minst tre måter du kan være med på dette! Du kan gi økonomisk støtte til kjøp og distribusjon av bibler. Hva med å ta økonomisk ”ansvar” for en kommune? Du kan også sende team og enkeltpersoner til å være med å dele ut bibelen. Har du tanker om markedsføring, arrangementer og aktualisering vil vi gjerne samarbeide med deg om å gjøre finnmarkingene nysgjerrige på å lese i bibelen! Kontaktinfo: Runar Byberg – runar@uioskien.no – tlf 9018 9420

Les også

Siste nytt fra Nord-Norge

Distriktsnytt er ute med ny utgave. Her kan du lese om utbygging av leirstedet Rivermont og annen nytt fravår nordligste landsdel.
Les mer

Distriktsnytt i posten

Baptistmenigheten i Ballangen har gitt femhundretusen kroner til Rivermont Ungdomssenter. Dette er en storslått gave, og har vært mulig å realisere etter at menigheten solgte baptistkirken i Narvik. Du kan lese mer om denne gaven og andre nyheter i Distriktsnytt, som er på vei til abonnentene.
Les bladet

Tverrkirkelig familieleir

Hva får du hvis du blander baptister, katolikker, NLM-ere, frelsesoffiserer, pinsevenner, normisjonærer, misjonsforbundere og lutheranere? Da får du alle tiders Familieleir på Rivermont.
Les mer
1 - 3 av 94
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone