Ny leder av Naturlig Menighetsutvikling
Ny leder av Naturlig Menighetsutvikling
17 juni 2014
Siden oppstarten av Naturlig Menighetsutvikling (NaMu) har Anne Karin og Ommund Rolfsen ledet arbeidet. Nå er Kjetil Sigerseth valgt til ny nasjonal leder i deres sted.
Siden oppstarten av Naturlig Menighetsutvikling (NaMu) har Anne Karin og Ommund Rolfsen ledet dette tverrkirkelige arbeidet. Nå er Kjetil Sigerseth valgt til ny nasjonal leder i deres sted. Gjennom NaMu har 400 menigheter foretatt menighetsprofilen. Den påviser menighetens helsesituasjon og er et unikt verktøy til å sette fokus på hva menigheten bør prioritere i framtiden. Ommund Rolfsen har veiledet rundt 50 medarbeidere som bruker menighetsprofilen i ulike menigheter. Målet er at menighetene skal bli sunnere slik at vekst blir naturlig. Den nye lederen, Kjetil Sigerseth kommer fra Molde. Han er utdannet pedagog (Cand.paed). I 17 år har han vært administrasjonsleder i Molde domkirke. Sigerseth har erfaring med NaMu fra egen menighet siden 2002 og gjennomført utdanning som veileder i NaMu i 2007 og 2008. Sigerseth gleder seg til å ta fatt som nasjonal leder. At arbeidet er tverrkirkelig synes han er viktig og nødvendig. Formelt begynner han i stillingen ved årsskifte. --------------------------------- Kjetil Sigerseth er å treffe på mobilen fra kommende mandag av. Hans mobil er: 92 44 77 55

Les også

Tiltak mot Korona-viruset

Informasjon til lokallag og menigheter om arrangementer og anbefalinger for lokal virksomhet etter at Norge er så hardt rammet av Korona-viruset!
Les mer

Søndag er kirkedag

Koronaviruset gjør at ingen kan samles i kirkene. Vi har lett på på nett etter baptistsamlinger rundt i Norge denne søndagen og deler noen tips her om gudstjenestemuligheter.
Les mer

De ansatte er på hjemmekontor

For å vise solidaritet har Ung baptist og Baptistsamfunnet innført ordning med hjemmekontor. Fram til 26. mars vil de ansatte jobbe hjemmefra, men er nesten like tilgjengelig som vanlig.
Les mer
1 - 3 av 73
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone