Baptistsamfunnets nye leder!
Baptistsamfunnets nye leder!
9 juli 2014
Baptistenes landsmøte valgte Hege Norøm fra Sandefjord som ny leder i hovedstyret.
Baptistenes landsmøte valgte Hege Norøm fra Sandefjord som ny leder i hovedstyret. Av Roger Dahl Norøm har bred erfaring som leder i ulike sammenhenger, blant annet som leder i ulike jobbsammenhenger og innen kirkesamfunnet. Hun har tidligere ledet Ung baptist, sittet i organisajonens landsstyre i flere år, slik hun også har gjort i hovedstyret. Styrets nestleder, Øystein Lode, ble fremmet som motkandidat, men nådde ikke opp mot Hege Norøm, som er den andre kvinnen som leder Baptistsamfunnet. Norøm overtok Per Øvergaards plass i hovedstyret, og etterfulgte han også som leder.  I tillegg til Norøm ble Egil Sagen fra Trondheim valgt inn i styret. Inga Tolås og Jon Vestøl ble gjenvalgt. Selv om Øvergaard gikk ut av styret blir han likevel med. Han ble etter et benkeforslag valgt som varamedlem til styret, og ble av landsmøtet vektet som første varamedlem. som styret er innstilt på skal møtee fast i styret.  De øvrige varamedlemmene, i prioritert rekkefølge ble May Britt Lund, Tor L. Rønneberg, Anne Marie Søderqvist og Lillian K. Thorsen. Landsmøtet endret også vedtektene slik at det ikke lenger er et krav om at alle distrikter skal være representert i styret og blant varamedlemmene.  

Les også

Ny hovedstyreleder

Magnar Mæland tok i landsmøtet over som hovedstyreleder etter Hege Norøm.
Les mer

Kvinnene har tatt over

Etter at Shalome Croos ble styreleder er for første gang ledervervene i Ung baptist og Baptistsamfunnet bekledd av kvinner på samme tid.
Les mer

Du har noe å invitere gjester til ...

Hege Norøm holdt for første gang styreleders tale, som både utfordret og inspirerte landsmøtet.
Les mer
1 - 3 av 17
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone