Andre generasjon innflyttere!
Andre generasjon innflyttere!
1 oktober 2014
Å vokse opp i et kristent hjem i Norge med foreldre fra helt andre deler av verden kan være en utfordring.
Å vokse opp i et kristent hjem i  Norge med foreldre fra helt andre deler av verden kan være en utfordring. Av Roger Dahl Dette er bare en av mange utfordringer for ungdom på vei mot voksenlivet.  Å navigere i skjæringspunktet mellom hjemmet, og kanskje den etniske menighetens forståelse av virkelighet og trosliv, og den en opplever som ungdom vokst opp i Norge. Hvordan tenker vi veien framover? Hvordan skal vi bevare de unge i troen og gi de rom i menigheten til å utvikle seg til fremtidens menighetsledere? Det er spørsmålet integrasjonskonsulent Siri Løsnesløkken stiller. Sammen med Ung baptistkonsulent Espen Thilsen og integrasjonspastor Peter Ngaidam skal hun i høst ha fire kurs for ledere som har kontakt med ungdom i skjæringspunktet mellom kulturene. Spørsmålene melder seg i enhver menighet, men denne gangen fokuseres det  på de som vokser opp i en flerkulturell sammenheng, og temaene gir ulike vinklinger til problematikken.
  • Visjons og strategitenkning skal være med å gi oss retning og helhetsblikk på hvor vi vil hen.
  • Det andre fokuset handler om faktorer som skal til for at unge mennesker skal bevare troen sin.
  • Tilslutt ser vi på hvordan skal vi legge til rette for å skape nok rom og møtesteder i menigheten til å samle generasjonene.
- Vi har kanskje ikke alle svarene, men sammen har vi mulighet til å lære av hverandres erfaringer, sier Siri Løsnesløkken og forteller at en  inviterer menighetsledere, ungdomsledere og søndagsskoleledere til å delta på seminaret. Seminarene er et samarbeid mellom Ung baptist og Baptistsamfunnet, og vil være ulike steder i landet.
  • Calvary Chin Church Hamar, 6. september Norsk/Chin kl 10-16
  • Vestlandet, 4. oktober Norsk/Chin kl 10-16
  • Oslo 1. Baptistmenighet (eller annet lokale i Oslo) 29. november Norsk/Engelsk kl 10-16
  • Stabekk HLT, 13. desember Norsk/Karen kl 10-16

Les også

Ber norske kristne være mer kritiske til egen kultur

– Kristne som går i menigheter der folk stort sett ligner dem selv bør være mer ukomfortable med det, sier Gabriel Stephen.
Les mer

Finnes det migrantmenigheter?

Unge mennesker med migrantforeldre kjenner seg ikke igjen i begrepet.
Les mer

– Nasjonene er i byene

Misjonens framtid er i byene og kirkene må lære å tilpasse seg storbyens mangfold, mener den amerikanske teologen og pastoren Ray Bakke.
Les mer
1 - 3 av 109
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone