Bibelen til alle i Finnmark
Bibelen til alle i Finnmark
29 oktober 2014
Nøyaktig 70 år etter at tyske tropper gikk fra hus til hus med et budskap om ødeleggelse og død, gikk et stort antall engasjerte kristne fra hus til hus med Bibelen
Høsten 1944 ble Finnmark lagt i aske. Nøyaktig 70 år etter at tyske tropper gikk fra hus til hus med et budskap om ødeleggelse og død, gikk et stort antall engasjerte kristne fra hus til hus med et budskap om gjenopprettelse og liv. Av Hermod Bakkevoll Vi har tidligere skrevet om Ungdom i Oppdrags bibelaksjon i Finnmark denne høsten. I tiden 1.- 19. oktober har mange team fra Ungdom i Oppdrag, i samarbeid med folk fra lokalmenighetene i Finnmark, besøkt alle husstandene i fylket, som har fått tilbud om en gratis Bibel. Også i Nord -Norges distrikt i Baptistsamfunnet har vi vært involvert i aksjonen. Vi bevilget kr. 8000,- av årets evangeliseringsbudsjett til aksjonen, og våre menigheter i Hammerfest og Honningsvåg har vært involvert med. Teamet som for tiden er i baptistkirka i Balsfjord deltok også flere steder, gjennom hele perioden. Godt mottatt Jeg besøkte Hammerfest og Honningsvåg i tiden 10. – 12. oktober, og fikk være med på bibelutdeling begge stedene. Det var en fantastisk opplevelse. Jeg må innrømme at det er lenge siden jeg var med i en slik direkte utadrettet evangeliseringsaksjon, men det var til stor velsignelse å gjøre det igjen. Ikke alle takket ja til en Bibel, men vi ble godt mottatt alle steder. På ruten Tone Sæverås og jeg gikk i Nordkapp, takket 85 prosent ja til tilbudet om Bibel. Fra hele Finnmark rapporteres det om at folk som sa nei takk til tilbudet, i ettertid oppsøkte de som delte ut Bibler, og ønsket en Bibel likevel. Akkurat det opplevde jeg fra to personer i Hammerfest. Sporene Bare Gud vet hvilke spor dette setter blant folk i Finnmark. Men det vi sikkert kan si, er at mange nå har slått opp i sin nye Bibel, og leser. Vi kan også slå fast at det må ha gjort et mektig inntrykk på folk at så mange mennesker, de fleste unge, engasjerte og glade gikk fra hus til hus i hele Finnmark med evangeliet.  

Les også

Klart til bruk ...

Så snart situasjonen rundt korona-pandemien tillater det er Rivermont Ungdomssenter klar til bruk. Byggekomiteen møttes med betryggende korona-avstand.
Les mer

Digitale gudstjenester 3. mai

På den fjerde søndagen i påsketiden inviteres det igjen til digitale gudstjenester og samlinger i Medkila kirke og en lang rekke andre av kirkesamfunnets menigheter.
Les mer

«Se, jeg gjør noe nytt»

12. mars ble kirkedørene stengt. Nå yrer det av kirkeliv på nett.
Les mer
1 - 3 av 100
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone