Fra bildesamlinga til Norsk Baptist-Historisk Selskap
Fra bildesamlinga til Norsk Baptist-Historisk Selskap
11 desember 2014
I Banneret har vi trykket en del artikler med glimt tilbake i tid. Denne artikkelen er fra Banneret 11/2004 og er et tidsvitne fra et Skien.

Av Finn Rønning

På bildet ser vi musikkforeningen i Skien fotografert til 50‑årsjubileet i menigheten i 1910. Jubileet ble feiret i stor stil og Hauges Minde (det lutherske bedehuset) var innleid for anledningen.

Fotoet har tilhørt Gurli Øhm Prøymer og bærer hennes påskrift. Personene på bildet er unge, er det en ungdomsmusikk? En sammenligning med dagens ungdomskor i Skien viser at det er langt mellom 1910 og 2004!

Menigheten hadde et par år tidligere, i 1908, opplevd en vanskelig tid. Forstanderen, C. M. Seehus, hadde meldt seg ut av menigheten sammen med omkring 25‑30 andre personer og etablerte det som skulle bli pinsemenigheten Tabernaklet. Helbostad virket i menigheten etter at Seehus hadde sluttet.

I august 1908 flyttet M. A. Øhrn med familie til Skien og tok over som forstander. Øhrn ble i Skien til 1917 da han flyttet til Rjukan og ble forstander for den nystiftede menigheten der.

På bildet gjenkjenner vi flere av Øhrns barn. Nr. 2 fra venstre bak er datteren Thrine, 22 år gammel, så følger hennes bror Matheus, 20 år gammel og bak til høyre står søsteren Ingebjørg, 16 år gammel. I første rekke med celloen sitter Aastein, 24 år gammel.

Er det noen i Skien i dag som kjenner de andre sangerne? Historieselskapet får gjerne beskjed om det er tilfellet. Kilde: Jubileumsskrift Skien Baptistmenighet 1860‑1980.

Foto: Skien Baptistmenighets musikkforening "Saron" Foto: Augusta Herrlin, Skien

Les også

Stolt historie

For 160 år siden ble den første norske baptistmenigheten stiftet. Til 150 årsmarkeringen lagde vi film som vi gjerne deler på nytt!
Les mer

Tverrkirkelig samarbeid i fasteaksjonen

Dagfinn Høybråten oppfordrer alle menigheter, på tvers av kirkesamfunn, til å samarbeide om Kirkens Nødhjelps fasteaksjon, og får et rungende ja fra Baptistkirka og Den norske kirke i Skien.
Les mer

Menighetstur til israel og Palestina

Høstferien arrangerte Skien baptistkirke menighetstur til Israel og Palestina.
Les mer
1 - 3 av 112
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone