Skolemannen
Skolemannen
11 desember 2014
Selv om likhetsidealet råder har det likevel til alle tider vært tydelige ledere som har vært med å peke på kursen videre. Skolemannen O. J. Øye treffer du her.

O. J. Øie ble født på gården Øie i Hardanger 10. jan. 1879 og ble opptatt i Strandebarm menighet i 1901. Han reiste til USA og studerte og kom tilbake i 1909.

I 1910 ble han rektor ved den nyopprettede misjonsskole og ble stående som sådan til sin død. Hans ansvarsfulle oppgave, å utdanne arbeidere for Guds rike, kunne ingen være mer skikket til enn han.

Han var en ytterst presis og korrekt mann i alt hva han foretok seg, og samtidig det mest taktfulle menneske en kan tenke seg. Hans hurtige og treffende replikker er vel kjent og blir stadig gjentatt blant hans gamle elever.

Øie hadde mange tillitsverv innen Samfunnet og var også en verdig og avholdt representant utad. Også som forfatter har han satt uutslettelige merker etter seg. Han døde i 1943.

I Øies tid holdt Misjonsskolen til i Tabernaklet. lokalene til nåværende Oslo Sentrum Baptistmenighet.

Les også

Stolt historie

For 160 år siden ble den første norske baptistmenigheten stiftet. Til 150 årsmarkeringen lagde vi film som vi gjerne deler på nytt!
Les mer

Slik det en gang var på Holtet

Baptistsamfunnet kjøpte Holtet gård i Bærum i 1950. Også parken ned mot sjøen, som på 1930-tallet var utrolig velholdt. På eiendommen ligger i dag Holtekilen folkehøgskole og Høyskolen for Ledelse og Teologi. (Bildet er fra Bærum biblioteks samlinger. )
Les mer

Søndagsskolen på Andenes – En av Norges største?

- Å se tilbake på barndomsminnene gir en god følelse, og jo mer jeg tenker på denne tiden, jo gladere blir jeg for at søndagsskolen var en så viktig del av mitt liv, skriver Frank Einar Hansen om en av norges største søndagsskoler.
Les mer
1 - 3 av 57
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone