Misjonsmannen
Misjonsmannen
11 desember 2014
Selv om likhetsidealet råder har det likevel til alle tider vært tydelige ledere som har vært med å peke på kursen videre. Misjonsmannen Arnold T. Øhrn møter du her.

Arnold T. Øhrn ble født i Racine County, Wisconsin, den 22. januar 1889, men kom til Norge sammen med sine foreldre J. A. og Nelly Øhrn i 1899. Han ble døpt av sin far i 1903.

I 1911 ble han hjelpelærer ved misjonsskolen og ble senere fast ansatt som lærer. Fra 1943 til 1948 var han skolens rektor. A. T. Øhrn har vært misjonens mann helt fra ungdommen av og gikk engang med drømmer om selv å bli misjonær.

Han ble Kongo-misjonens sekretær og kasserer i 1926 og var misjonssekretær fra 1941 til 1946. Også i vide kretser utenfor Samfunnet har han vært en avholdt og meget benyttet arbeider.

I 1949 ble han generalsekretær i Baptistenes Verdensallianse, en stilling som han beholdt inntil 1960. Under 100-årsjubileet i Oslo ble han dekorert med St. Olavsordenen av første klasse. Han døde i 1963.

Les også

Slik det en gang var på Holtet

Baptistsamfunnet kjøpte Holtet gård i Bærum i 1950. Også parken ned mot sjøen, som på 1930-tallet var utrolig velholdt. På eiendommen ligger i dag Holtekilen folkehøgskole og Høyskolen for Ledelse og Teologi. (Bildet er fra Bærum biblioteks samlinger. )
Les mer

Søndagsskolen på Andenes – En av Norges største?

- Å se tilbake på barndomsminnene gir en god følelse, og jo mer jeg tenker på denne tiden, jo gladere blir jeg for at søndagsskolen var en så viktig del av mitt liv, skriver Frank Einar Hansen om en av norges største søndagsskoler.
Les mer

139 år med bladutgivelse er historie

Vi ser tilbake og deler noen få glimt fra alle årene Banneret var "limet" som bindet baptistene sammen.
Les mer
1 - 3 av 55
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone