Bygningsmannen
Bygningsmannen
11 desember 2014
Selv om likhetsidealet råder har det likevel til alle tider vært tydelige ledere som har vært med å peke på kursen videre. Bygningsmannen Nils J. Engsen treffer du her.

 Nils J. Engelsen ble født i Hadsel i Vesterålen den 29. juli 1914. Han arbeidet i flere år som handelsbetjent i Honningsvåg. I denne tiden opplevde han en religiøs forandring som skulle komme til å bestemme hans livskurs. Han ble baptist, og begynte snart å interessere seg for teologien.

Fra 1938 studerte Engelsen ved Baptistenes Misjonsskole, og deretter ved Universitetet i Oslo, samtidig som han underviste som timelærer ved Baptistenes Misjonsskole.

Fra 1950 til 1985 var han rektor ved Baptistenes Teologiske Seminar (BTS). I sin rektortid var Engelsen pådriver for flere faser av utbygging av baptistenes skolesenter. 1958 stod et felles skoleanlegg for BTS og baptistenes nystartede folkehøyskole ferdig. Etter samdrift i 1960-årene tok Engelsen initiativet til en deling av skoleanlegget og bygging av egen skole for BTS, som ble innviet 1978.

Uten hans visjoner og praktiske innsats ville denne utviklingen ikke vært mulig. Engelsen har også hatt en rekke tillitsverv både innad i Baptistsamfunnet og i det økumeniske miljøet i Norge. Engelsen døde i 1991.

Les også

Stolt historie

For 160 år siden ble den første norske baptistmenigheten stiftet. Til 150 årsmarkeringen lagde vi film som vi gjerne deler på nytt!
Les mer

Slik det en gang var på Holtet

Baptistsamfunnet kjøpte Holtet gård i Bærum i 1950. Også parken ned mot sjøen, som på 1930-tallet var utrolig velholdt. På eiendommen ligger i dag Holtekilen folkehøgskole og Høyskolen for Ledelse og Teologi. (Bildet er fra Bærum biblioteks samlinger. )
Les mer

Søndagsskolen på Andenes – En av Norges største?

- Å se tilbake på barndomsminnene gir en god følelse, og jo mer jeg tenker på denne tiden, jo gladere blir jeg for at søndagsskolen var en så viktig del av mitt liv, skriver Frank Einar Hansen om en av norges største søndagsskoler.
Les mer
1 - 3 av 57
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone