Fast stevnested blir permanent ordning
Fast stevnested blir permanent ordning
23 november 2014
I felles styremøte for Baptistkvinnene, Ung baptist og Baptistsamfunnet ble det bestemt at ordningen med fast sted for sommerstevnene blir permanent.
I felles styremøte for Baptistkvinnene, Ung baptist og Baptistsamfunnet ble det bestemt at ordningen med fast sted for sommerstevnene blir permanent. Av Roger Dahl Responsen på evalueringen var tydelig. Nesten alle ønsker et stevnestevne med gode fasiliteter, at alle lokaler ligger nært og kompakt i forhold til hverandre. Bare en av fire mener ens egen menighet er i stand til å stå for et tilsvarende arrangement som Blink har vært, og for nesten alle er det i tillegg viktig at økonomien bæres av fellesskapet. Drøyt halvparten av besvarelsene er negative til at det omreisende stevnelivet dager er forbi, mens noen færre mener det er viktigere med geografisk spreding enn et stevne der hvor de fleste baptistene i Norge bor i nærheten. Evaluering er gjennomført elektronisk, I tillegg til åpn invitasjon i nyhetsbrev og på nettsiden alle Blink-deltakere bedt om å gi respons. Det er mottatt ca 130 responser. Menighetene har kunnet gi den samme responsen. I tillegg er det gjennomført samtaler på de regionale møtene. Det er særlig dem i Nord-Norge som enighetene har trukket fram, som alltid vil ha lang og kostbar reise, og at det er mindre demokratisk enn tidligere om landsmøtet alltid blir plassert på Østlandet. For å imøtekomme det siste argumentet har hovedstyret innledet dialog med distriktsstyret om ulike løsninger. Styrene ba også om at det legges til rette for å ha stevnene i tilknytning til Stavern folkehøgskole Fredtun i perioden til 2020. (Foto: Asgeir Søhus)

Les også

Husk påmelding til landsmøtet

Fra 30. oktober til 1. november inviterer vi til landsmøte på Gardermoen med saksbehandling, godt fellesskap og utrustning til tjeneste på dagsorden. Vi ber om at menighetene velger delegater, og at alle melder seg på innen 5. oktober.
Les mer

Innstiller to kandidater

Valgkomiteen har innstilt både Jon Vestøl og Sissel Merete Berg som kandidater til ledervervet i hovedstyret.
Les mer

Felles forståelse

Etter en sommer med dialog, men også krevende runder om intern uenighet i media, er en nå enige om å gå videre sammen mot landsmøtet og i prosessen med baptistisk identitet.
Les mer
1 - 3 av 84
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone