Julefred!
Julefred!
6 januar 2015
Fred er ikke bare julens atmosfære men også julens budskap.
Fred er ikke bare julens atmosfære men også julens budskap. Når engelen kom med budskapet om frelseren til gjeterne på marken så sang en himmelsk hærskare; «Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden blant mennesker Gud har glede i!» Guds ubetingede kjærlighet ble gitt oss når Jesus ble født som et barn og senere ga sitt liv for vår skyld. I den erfaringen ligger kjernen til vår egen fred, opplevelsen av total aksept fra Han som har gitt oss livet. På syttitallet var det en engelsk sang som het ”Pass it On” eller ”gi det videre”. Vi har blitt velsignet med Hans kjærlighet og fred og han ønsker at vi skal ”gi det videre”. ”Fred være med dere! Som Far har sendt meg, sender jeg dere”. Han sender oss med fredsbudskapet om at Jesus døde for våre synder og har gitt oss oppdraget om å formidle dette til alle vi møter. I bergprekenen sier Jesus: ”Salige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn”. Å være fredsskaper er en aktiv fordring til å være Guds sendebud i en tid med mer uro og ufred enn på mange år. Vi kan være agenter for fred lokalt og globalt og verden trenger å høre at det finnes en levende Gud som har fredstanker for verden. Når vi sammen arbeider for ”levende fellesskap midt i verden med evangeliet”, så er det nettopp fordi den lokale menighet og hver enkelt av oss kan være med til å formidle den ekte julefred, Jesus Kristus. Så kan vår julehilsen bli å si som Paulus; ”Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus!”  Terje Aadne Generalsekretær

Les også

I verden med julens evangelium

Julehilsen fra generalsekretær Terje Aadne
Les mer

Midt i verden med juleevangeliet

Julen er tiden for å feire at Guds kjærlighet ble gjort synlig for alle mennesker gjennom Hans sønn.
Les mer

Med ønske om en velsignet jul og et godt nytt år

fra staben i Det Norske Baptistsamfunn
Les mer
1 - 3 av 5

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone