Sammen på Guds jord
Sammen på Guds jord
23 september 2015
Global uke for klimarettferdighet 8. – 15. november 2015 Guds skaperverk er i ubalanse. Norges Kristne Råd inviterer derfor alle kristne menigheter til å delta i en Global uke 8.-15. november 2015.
Global uke for klimarettferdighet 8. – 15. november 2015   Guds skaperverk er i ubalanse. Norges Kristne Råd inviterer derfor alle kristne menigheter til å delta i en Global uke 8.-15. november 2015. Av Hege M. Andersen, Norges kristne råd For kirkene har kampen mot global urettferdighet alltid vært en del av oppdraget og har påkalt vår reaksjon og handling. Global uke er et initiativ fra kirkene i Norge, samlet i Norges Kristne Råd (NKR) om å gå sammen for å belyse global urettferdighet sammen og samtidig i løpet av en fast årlig uke. I 2015 er temaet Klimarettferdighet. Hva kan man gjøre? Mange kirkelige ansatte og frivillige har mye å gjøre. Derfor er det fritt fram for å legge ambisjonsnivå deretter. Vi ønsker at klimarettferdighet skal være på dagsorden i menighetens faste aktiviteter denne uka, ikke at dere nødvendigvis skal finne på et nytt arrangement. Hva med å starte stabsmøtet med en bønn for skaperverket? Eller å la barnekoret øve inn en sang om miljø? Konfirmantene kan kanskje være med på klimaspillet denne uka? Eller ta inn klimaflyktninger i forbønnen under gudstjenesten? Her er det bare kreativitet som setter grenser. Dere finner tips til ulike aktiviteter, ferdigskrevne bønner og mer på www.globaluke.no. Dersom menigheter eller grupper ønsker å lage et større arrangement under Global uke ønsker vi det velkommen! Dere kan for eksempel arrangere økumenisk gudstjeneste om klimarettferdighet, eller hva med en samtalekveld eller «mini-klimaskole»? Bruk ressurspersoner i området eller bestill en fra oss! Vi har folk som kan snakke om klima og tro, klima og menneskerettigheter, grønn hverdag, grønn menighet, osv. Eller hva med å invitere menigheten på november-vandring med bål og undringsstund under nattehimmelen? Må man registrere arrangementet? På nettsiden globaluke.no kan man registrere sine aktiviteter. Dette er for å vise hvor mange som har ulike aktiviteter i løpet av uken, og for å spre engasjementet. Norges Kristne Råd setter pris på om alle registrerer sine aktiviteter, uavhengig av hvor omfattende de er. Det enkleste minimumet for å registrere seg, er at man ber en av klimabønnene for uka (eller en egen) i gudstjenesten. Hva kan Norges Kristne Råd bidra med? Menigheter kan søke om støtte til lokale arrangement (5000 kr) gjennom Global Info i Norges Kristne Råd. Dette inkluderer ikke reiseutgifter, men kan være for eksempel til utgifter for mat eller honorar. For mer informasjon kontakt Elin F. Sæverås i Norges Kristne Råd. Norges Kristne Råd kan også formidle kontakt og samordne aktiviteter, støtte og veilede lokale/regionale initiativ. I tillegg har vi en del ressurspersoner som kan holde foredrag, preke, fortelle, osv. NKR arbeider også med å regionale arrangementer flere steder i landet. Disse kommer på arrangementsoversikten på nettsiden. Velkommen med i laget! Velkommen til å kontakt om du trenger hjelp eller lurer på noe! Prosjektkoordinator Elin F. Sæverås efs@norkr.no /mob. 93 44 19 15

Les også

Kristne menigheter lite opptatt av etisk handel

Pris og kvalitet betyr mest når kristne menigheter og kirkesamfunn gjør innkjøp, men de er åpne for å vektlegge etikk og miljø mer og etterlyser bedre informasjon.
Les mer

En global uke blir til

Når prosjektleder i Norges Kristne Råd, Elin Finnseth Sæverås, planlegger Global uke, blir hun motivert av å tenke på alt som er mulig å få til når kirker og organisasjoner og lokale ildsjeler i fellesskap gyver løs på aktuelle utfordringer.
Les mer

Å være kirke i en ny tid

Tirsdag 19. mai kl 10.00-12.00 tilbyr Norges kristne råd og Naturlig Menighetsutvikling et spennende og matnyttig webinar om å tenke nytt om å være kirke.
Les mer
1 - 3 av 35
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone