God integrering av flyktningene
God integrering av flyktningene
4 november 2015
Tilrettelegging av kafeen sikrer at over 50 deltar i norskopplæring.

Av Roger Dahl

I september åpnet dørene i den nye kafeen for flyktningene i Kvæfjord. Bygda som er kjent for sitt gode forhold til flyktninger og innvandrere fylles nå opp av folk på flukt. Kafeen er blitt et naturlig samlingspunkt, og over 50 deltar i tillegg i norskopplæring for asylsøkerne.

Tiltaket er et samarbeid mellom Kvæfjord kommune og den lokale baptistmenigheten. En relasjon som er både nær og god. Pastor Magnus Lund forteller til nettstedet baptist.no at menigheten gleder seg over å kunne åpne kirkedørene på denne måten.

God integrering av flyktningene

 Etter bare noen uker med internasjonal kafé i baptistkirkas klubblokaler på lørdager fra kl.16 -19, ser en at det er vellykket og at behovet er tilstede. – Dette er et tiltak for å hjelpe flyktninger å komme i kontakt med lokalbefolkningen. Det er mange flyktninger fra Syria og Eritrea. Og er et samarbeid med Kvæfjord kommune og andre lag og foreninger i kommunen, sier Lund og forteller at det nå er startet opp med norskundervisning hver mandag ettermiddag. En har folk fra Syria og Eritrea som underviser. Rundt 50 flyktninger deltar.

– Det er en glede for dem å hjelpe sine landsmenn å lære norsk, avslutter Magnus Lund. Sammen med flere av dem som nå bor på mottaket i Kvæfjord stilte Lund og menigheten opp for å tilrettelegge lokalene, slik at det blir et trivelig sted å være.

Kvæfjord Baptistmenighet har de senere årene blitt en flerkulturell menigheten, med mange fra Burma og fra Afrika, som er med å fylle opp og berike både menigheten og lokalsamfunnet.

Les også

Klart til bruk ...

Så snart situasjonen rundt korona-pandemien tillater det er Rivermont Ungdomssenter klar til bruk. Byggekomiteen møttes med betryggende korona-avstand.
Les mer

Digitale gudstjenester 3. mai

På den fjerde søndagen i påsketiden inviteres det igjen til digitale gudstjenester og samlinger i Medkila kirke og en lang rekke andre av kirkesamfunnets menigheter.
Les mer

«Se, jeg gjør noe nytt»

12. mars ble kirkedørene stengt. Nå yrer det av kirkeliv på nett.
Les mer
1 - 3 av 194
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone