Varmestua Sarpsborg har tatt over kirkebygget
Varmestua Sarpsborg har tatt over kirkebygget
8 november 2015
Torsdag 5. november fikk Baptistkirka Sarpsborg nye eiere, drøyt 90 år etter at bygget ble baptistkirke.

 Av Roger Dahl

Siden Sarpsborg Baptistmenighet ble lagt ned i 2008 har kirkebygget blitt tatt hånd om av Baptistsamfunnet. Den har hele tiden vært utleid til Varmestua, som er et lavterskel rusverntilbud. Fra nå er eiendommen overtatt av Varmestua, som eies av Kristent lederråd i Sarpsborg. Det er gledelig at kirkebygget fortsatt vil være i bruk til kirkelig virksomhet.

Les om Varmestuas arbeid

Inntektene fra salget går inn i "Sarpsborgfondet" som består av midler etter Sarpsborg Baptistmenighet. Fondet er til 2023 forbeholdt oppstart av baptistisk virksomhet i Sarpsborg. Etter det vil midlene gå inn i nasjonal misjon sine fondsmidler innen Det Norske Baptistsamfunn, om det ikke er startet opp virksomhet i Sarpsborg.

Sarpsborg Baptistmenighet bestemte før den ble lagt ned at 25 prosent av avkastningen skulle tilfalle Kornsjøbukta. Det er beregnet til 90.000 kroner for perioden fram til 2023 og vil bli utbetalt til leirstedet med det første.

Les også

Ønsker å nå nye landsmenn

Baptistkirken Home i Oslo spør om økonomisk hjelp slik at de kan ansette misjonær/prest til å arbeide i Grønlandsområdet i Oslo.
Les mer

Baptistkirka i Sarpsborg er solgt til Varmestua

Etter at Sarpsborg Baptistmenighet ble lagt ned i 2008 har kirkebygget vært brukt av orgnaisasjonen Varmestua, som er et lavterskel rusverntilbud i byen.
Les mer

Første baptistmenighet i Sandnessjøen

Det har helt sikket vært baptistisk virksomhet i Sandnessjøen, men ikke menighet. Nå er Lighthouse International Church of God stiftet.
Les mer
1 - 3 av 18
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone