I verden med julens evangelium
I verden med julens evangelium
7 januar 2016
Julehilsen fra generalsekretær Terje Aadne

Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket: I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Messias, Herren. Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.» Med ett var engelen omgitt av en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang: «Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden blant mennesker Gud har glede i!»

Alle de gode historiene i denne utgaven av magasinet Baptist.no er et resultat av julen. Det er historier om å gi videre det vi har opplevd; erfaringen av Guds betingelsesløse kjærlighet som starter med Jesusbarnet i en krybbe og som blir til evig liv når vi tar imot ham som Guds sønn og frelser. Den fred og glede som juleevangeliet beskriver er den samme glede du opplever når han får fylle ditt liv med tilgivelse, gjenopprettelse og håp for hver eneste dag.

Juleevangeliet er historien om den Levende Gud, ordet om Jesus som ble sendt inn i verden for å forkynne et godt budskap til verden, et budskap om nåde og sannhet. Og Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbårne Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet.

Dåp på Vikna, menighetsarbeid i Sandnessjøen og sosialt arbeid i Estland vitner om at Jesus skaper forvandling i oss og gjennom oss. Det radikale møtet med troen på Jesus har resultert i dåp og yrende menighetsliv og livet med Jesus har flere steder ført til menighetsplanting og sosialt engasjement for de fattige og marginaliserte. Da kan vi vel si at vi som menigheter er «I verden med juleevangeliet»

Gledelig jul
Terje Aadne Generalsekretær

Les også

Julefred!

Fred er ikke bare julens atmosfære men også julens budskap.
Les mer

Midt i verden med juleevangeliet

Julen er tiden for å feire at Guds kjærlighet ble gjort synlig for alle mennesker gjennom Hans sønn.
Les mer

Med ønske om en velsignet jul og et godt nytt år

fra staben i Det Norske Baptistsamfunn
Les mer
1 - 3 av 5

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone