Takket for 50-års innsats på orgelkrakken
Takket for 50-års innsats på orgelkrakken
22 desember 2015
Drammen Baptistmenighet benyttet "Vi synger julen inn" samlingen til å takke Jan Jørgen Skarre for lang og trofast tjeneste som organist og pianist.

Av Roger Dahl

Helt siden 1965 har Jan Jørgen Skarre hatt tjeneste som kirkemusiker i Drammen. En oppgave han har fulgt opp med både flid og stort engasjement.  Dette ble han, foran en fullsatt kirke, takket for søndag 20. desember.

Pastor Kent Remi Westergren la vekt på frivilligheten i tjenesten, nødvendigheten av at alle bidrar og den nesten utrolig lange perioden, siden Skarre begynte å spille i gudstjenestene allerede som 16-åring. Han la også vekt på Jan Jørgen Skarres store kunnskap om salmeskatten og hans tydelige ønske om å finne den åndelige nerven i enhver gudstjeneste.

I sin takketale la Skarre vekt på hvor viktig det er å oppmuntre ungdommene til å gjøre det som dem er gode til, slik han selv ble oppmuntret og utfordret av dem som midt på 60-tallet var gamle i tjenesten.  Jan Jørgen Skarre understreket også det faktum at han ser på seg selv som en tjener for fellesskapet, mens Gud alene har æren.  

Les også

Samarbeid for Fasteaksjonen

I Drammen samarbeider baptistene og metodistene med Fjell menighet i den norske kirke for å få skikkelig dreis på Fasteaksjonen, som ender opp med bøsseinnsamling siste uken før påske.
Les mer

Skiftende tider og utseende

Eben Eser, som baptistene i Drammen kalte kirkebygge sitt i 1907, har vært "hjemmet" i 112 år. Nå nærmer det seg sluttet på en 30 års periode med restaurering, om- og påbygging. Nytt tak skal på plass!
Les mer

Lederskifte i Drammen

Niels Fredrik Skarre (t.h) overtok fra årsskiftet som leder for menighetsrådet. Anders Solheim Olsen (t.v) ble valgt inn som nytt medlem i menighetsrådet.
Les mer
1 - 3 av 17
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone