Samarbeidsland internasjonalt engasjement
Samarbeidsland internasjonalt engasjement
2 mars 2016
Sammen med lokale kirkesamfunn når vi mange mennesker med evangeliet om Jesus Kristus.

 

Kongo
Baptistkirken i det nordlige Kongo har omkring 350 menigheter og drøyt 30 000 medlemmer i Bas Uele provinsen i Kongo. Helt siden 1918 har norske baptister hatt et engasjemet overfor Kongo, og i 1920 ble viksomheten i Bas Uele startet. Kirken støttes med midler til evangelisk arbeid, til drift av en pastorutdannelse og det er flere bistandsprosjeketer med NORAD-støtte.  Totalt formidles nesten to millioner bistandskroner til Kongo gjennom vårt arbeid.

Sierra Leone
Baptistsamfunnet støtter en menighetsplanter i Sierra Leone som står i spissen for etableringen av mer enn ti menighetsplantingene i den nordlige delen av landet. Dette er det geografiske området med størst andel muslimer i befolkningen.
Baptistkvinnene har siden 2005 gitt støtte til et prosjekt mot kjønnslemlestelse. De første årene med støtte fra FOKUS gjennom TV-innsamlingen i 2005. Baptistkvinnene viderefører arbeidet med egne midler.

Thailand
Øyvind Hadland arbeidet i mange år med ulike menighetsplantingsprosjekter blant Lahu folket i Thailand og Burma. Fra 2013 er han ute av dette arbeidet, som har gitt rike frukter og funnet sin form, som vi fortsatt støtter økonomisk.
Lahukirken når nå ut til godt over 30 landsbyer der det ikke har vært fast evangelisk arbeid tidligere. Det er fortsatt rom for å ekspandere. Bare i Lahuområdet i Burma finnes det over 100 landsbyer å gå inn i.

Burma
Alle som har kommet til Norge og Baptistsamfunnet fra Burma utfordrer oss i forohld til engasjemet og fokus på misjonsarbeidet. Vi gjennomførte bistandsprosjektet ”Lydia” i Mizoramprovinsen i India, der mange Chin-folk lever som illegale flyktninger. Det var et ”Spare- og Låneprosjekt” for kvinner, som var med å gjøre livet enklere. Prosjektet er nå selvgående. Vi støtter noen evangelister i Burma.
Baptistkvinnene i Norge gir støtte til skolegang for Chin-folk som lever illegalt i Malaysia og støtte til hygienepakker for karenfolk som bor langs grensen mellom Burma og Thailand.
Mange menigheter har prosjekter som de støtter i Burma.

Mission Partnership
I samarbeid med andre baptistsamfunn i European Baptist Federation (EBF) støtter vi menighetsplantingsprosjekter. I løpet av fem år skal prosjektene være selvfinansierende i form av etablerte menigheter med ansvar for egen drift. Mer informasjon EBFs nettsider.

Tyrkia
I samarbeid med EBMInternational støtter vi en menighetsplanting i Ismir Tyrkia.

Misjonsarbeidet er kun mulig å gjennomføre fordi trofaste givere stiller opp.

Her kan du få informasjon om vår givertjeneste

Les om vårt internasjonale engasjement

 


 

Les også

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone