Internasjonalt engasjement
Internasjonalt engasjement
27 februar 2016
Det Norske Baptistsamfunn bidrar til misjons- og utviklingsarbeid i Kongo, Thailand, Sierra Leone, Myanmar, Tyrkia, Midtøsten, Armenia og Hviterussland. Budsjettet er på nesten fem millioner kroner, inkludert Norad-støtte på to og en halv million.

Les mer om:

Den Demokratiske Republikken Kongo

I den nordligste delen av dette kolossale landet, i provinsen som heter Bas-Uélé, finner vi baptistsamfunnet Communauté Baptiste du Congo Nord (CBCN). Det består av ca. 380 menigheter og ca. 30.0000 medlemmer.

Kirkesamfunnet ble i sin tid startet av de norske baptistmisjonærene Bernard Aalbu og Fridtjov Iversen, og i 2020 skal CBCN feire 100-års jubileum. Helt frem til 1997 hadde baptistene i Norge misjonærer i Bas-Uélé. Det var misjonsstasjoner i Buta, Likati, Bondo, Monga og Bili. Etter borgerkrigen, som startet høsten 1996, ble det bestemt at en ikke lenger skulle ha misjonærer boende i Kongo.

Samarbeidet mellom CBCN og Baptistsamfunnet i Norge gikk nå inn i en ny fase. CBCN overtok hovedansvaret for bygningene hvor misjonærer hadde bodd, samt lederansvaret for prosjekter og aktiviteter som hadde vært administrert av norsk personell.

CBCN er viktig for befolkningen i Bas-Uélé. De driver helsesentre og sykehus, barne- ungdoms- og videregående skoler, samt annet utviklingsfremmende arbeid som bidrar til oppbygging av samfunnet. Størstedelen av befolkningen i Bas-Uélé er svært fattig. De lever for mindre enn 1 dollar dagen. Kjøpekraften er liten, og folk dyrker selv den maten de spiser.

Staten tar lite ansvar for denne delen av landet. Offentlig ansatte mottar ikke lønn, sykehus får ikke penger til verken drift eller innkjøp av nødvendig utstyr, og skoler får ikke undervisningsmateriell.

Infrastrukturen i Bas-Uélé har gjennom flere ti-år vært elendig. Fortsatt er veiene internt i området i en håpløs forfatning, men hovedveien fra Kisangani til Buta og videre nordover er blitt rehabilitert. Det går nå buss på strekningen.

Likeså bygges mobildekningen stadig ut, og en kan etter hvert kommunisere på telefon i de fleste større tettstedene. Mobilmastene drives av solcellepanel siden det ikke finnes elektrisk kraft i hele Bas-Uélé. Til tross for en tilsynelatende håpløs situasjon har kirken pågangsmot, visjoner og håp for fremtiden!

Baptistene i Norge bidrar økonomisk til at CBCN kan avhjelpe noe av den vanskelige situasjonen som landsdelen befinner seg i.

Ved hjelp av innsamlede midler og NORAD-støtte, bidrar vi til følgende aktiviteter:

 

Sierra Leone

Høsten 2006 dro Anne og Gudleik Husby som misjonærer til Lunsar i Sierra Leone. De ble sendt ut i samarbeid med European Baptist Mission International (EBMI), og jobbet sammen med Baptist Convention of Sierra Leone (BCSL).

Etter at de avsluttet tjenesten sin i Sierra Leone, har baptistsamfunnet i Norge fortsatt samarbeidet med BCSL. Vi støtter arbeidet til Philip Kamara. Han står i spissen for etableringen av mer enn ti menigheter i Tonko Limba, det geografiske området i landet med størst andel muslimsk befolkning.

Baptistkvinnene har siden 2005 gitt støtte til et prosjekt mot kjønnslemlestelse. De første årene fikk de støtte fra FOKUS gjennom TV-innsamlingen i 2005, men de siste årene har de videreført arbeidet med egne midler.

 

Thailand
På midten av 90-tallet reiste Kari Bente Øye (nå Øye Skråstad) til Thailand som misjonær. Hun jobbet sammen med Pwo Karen-baptistene og svenske misjonærer i Nord-Thailand. Pwo Karenerne er en av mange minoritesgrupper i Nord-Thailand.

I en lang periode hadde Ung Baptist et samarbeid med ungdomsorganisasjonene til både Karen-baptistene og Lahu-baptistene. Lahuer er også en minoritetsgruppe i Nord-Thailand.

Høsten 2005 sendte vi på ny misjonærer til Thailand. Phethsamai og Øyvind Hadland jobbet sammen med Thailand Lahu Baptist Convention (TLBC). Øyvind hadde ansvar for opplæring og oppfølging av evangelister og kirkeplantere.

Etter at familien Hadland avsluttet sin tjeneste i Thailand i 2011, har baptistene i Norge fortsatt å støtte TLBC sitt evangeliserings- og menighetsplantingsprosjekt.

 

Myanmar
I Myanmar støtter vi 2 evangelister / menighetsplantere i Lewe-området. De er utsendt fra Nay Pyi Taw Chin Baptist Church.

 

Mission Partnership
I flere år har European Baptist Federation (EBF) drevet prosjektet "Mission Partnership". Det går ut på at menighetsplantere i Europa og Midstøsten får økonomisk støtte i fem år, slik at de kan etablere en menighet som etter hvert får ansvar for egen drift.

Vi støtter tre menighetsplantere: En i Midtøsten, en i Armenia og en i Hviterussland.

Mer informasjon om dette arbeidet finnes på EBF sine nettsider.

 

Tyrkia
I samarbeid med European Baptist Mission International støtter vi en menighetsplanter i Ismir.

 

Det er kun mulig å gjennomføre vårt internasjonale engasjement ved hjelp av trofaste givere!

Her kan du få informasjon om vår givertjeneste

Les om vår misjonsstrategi

 

Les også

100 år med misjonsvirksomhet i Kongo

12.-13. september ble misjonsjubileet feiret med glimt fra historien og visjoner for arbeidet framover. Opptak fra feiringen er nå tilgjengelig på nett.
Les mer

Baptistkvinnenes sommerlotteri

Etter minimale kollekter fra kvinnegruppene rundt i landet denne våren trengs det et løft!
Les mer

Fra Bernhard Aalbu til Lise Kyllingstad

I takknemlighet til Gud for det vi har fått være med på feirer Det Norske Baptistsamfunnet 100 års tilstedeværelse i Kongo.
Les mer
1 - 3 av 112
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone