Vi vil plante nye menigheter for å nå flere mennesker med evangeliet

Vil vil:

 •     Finne personer og menigheter som vil arbeide med menighetsplanting
 •     Utruste ledere og menigheter til menighetsplanting
 •     Oppmuntre til et mangfold av ulike typer menighetsfellesskap på tvers av generasjoner, kulturer, etniske folkeslag og andre grupper
 •     Fokus på menighetsplanting i større byer

Nasjonalt fokus:

Mål:

 •     3 nye menighetsplantinger hvert år og 6 i prosess
 •     2 menigheter opptas i DNB hvert år
 •     30 personer deltar i nettverk for menighetsplantere
 •     6 menighetsplanter-team får veiledning og utrustning

Handlingsplan:

 •     Felles plattform i for informasjon om ressurser og potensielle menighetsplantere
 •     Talentspeiding i samarbeid med Høyskolen for Ledelse og Teologi og Ung baptist
 •     Delta på DAWN-forum med alle menighetsplantere
 •     DNB tar i bruk eksisterende kurs og ressurser for menighetsplanting
 •     Bygge nettverk rundt nøkkelpersoner for utrustning
 •     Gi menighetsplantinger offisiell status i DNB
 •     Arbeide for et økumenisk vurderingssenter for menighetsplantere
 •     Samarbeide med andre trossamfunn

Regionalt fokus

Mål

 •     Nye menighetsplantinger (regionene må sette sine egne mål)
 •     Nå målgrupper lokalt

Handlingsplan:

 •     Styrke de regionale møteplassene
 •     Utfordre ressurssterke menigheter til menighetsplanting i regionen
 •     Etablere regionalt samarbeid om menighetsplanting
 •     Utfordre nøkkelpersoner om å etablere/delta i regionalt nettverk for menighetsplanting
 •     Tilby veiledning og utrustning for ledere

Lokalt fokus

Mål:

 •     Starte bærekraftige menigheter som er relevante for den lokale kontekst
 •     Nå nye mennesker med evangeliet

Handlingsplan:

 •     Finne lokale nøkkelpersoner til tjeneste
 •     Tilby veiledning og utrustning til nye ledere
 •     Se etter samarbeids-menigheter lokalt og regionalt for å styrke menighetsplanting med fellesskap, pastorale tjenester og andre ressurser.

 

Les også

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone