Vi vil at barn og unge skal møte Jesus og vokse i troen på Ham

Vil vil:

 • Legge til rette for trosopplæring
 • Utruste familiene til overlevering av tro mellom generasjonene
 • Utruste unge til tjeneste i Guds rike
 • Barn og unge ivaretas uansett kulturell bakgrunn og behov
 • Flergenerasjonsgudstjenester

Nasjonalt fokus:

Mål:

 •  Alle menigheter med barn og unge skal ha en trosopplæringsplan
 • Alle barn og unge skal bli bevisstgjort på egne nådegaver og utrustet til å bruke dem i praksis
 • Ivareta og tilby god kompetanse på ulike kulturer som er relevante, og skape gode møteplasser

Handlingsplan:

 • Ung baptist & DNB jobber i fellesskap for å nå visjon og mål
 • Blink – Baptistenes sommerfest
 • Handlingsplan for trosopplæring og ledertrening
 • Ledertrening gjennom HLT for barn og ungdomsledere
 • Felles lederkonferanse
 • Tilby konfirmasjonsmateriell til menighetene (Ung baptist)
 • Integrasjonstiltak for flerkulturelle barn og unge
 • Bidra til at våre skoler er en arena for utvikling av trygg og sunn ungdom. (DNB)
 • Ledertrening
 • Kultur og misjonsforståelse gjennom misjonsturer
 • Tankesmie for arbeid blant studenter i våre store byer
 • Ivareta tryggarbeidet

Regionalt fokus

Mål

 • Alle barn og unge skal ha et tilbud om ledertrening, konfirmasjon og leire i sin region
 • Legge til rette for ressursmenigheter i hver region som har spesiell kompetanse på ”Levende Tro”

Handlingsplan:

 • Leirarbeid (barn, ungdom & familier) Ung baptist
 • Konfirmasjon Ung baptist
 • Regionale lederdager
 • Ledertrening barneleder/menighetsledere

Lokalt fokus

Mål:

 • Alle menigheter med barn og unge skal ha en trosopplæringsplan
 • Se og rekruttere unge ledere og tilby ledertrening
 • Barn og unge skal være en naturlig del av alle menigheter, der de kan leve ut sin tro
 • Bevisstgjøre voksne som åndelige mødre og fedre

Handlingsplan:

 • Barn og unge har en naturlig og synlig plass i fellesskapet.
 • Jevnlig flergenerasjons-gudstjenester tilpasset barn og unge
 • Arbeide for at alle barn uansett kulturell bakgrunn ivaretas ut fra sine behov
 • Menighetene tilbyr relevant aldersbestemt tilbud til de ulike målgruppene
 • Barn og unge inkluderes i et aktivt og tjenestefokusert utadrettet arbeid i lokalsamfunnet

Les også

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone