For å bidra til god menighetsutvikling og vekst fokuserer vi i vårt fellesarbeid på fire ulike fokusområder.

«Et fellesskap av levende menigheter,
grepet av Kristus,
midt i verden med evangeliet

Grunnstammen i det baptistiske arbeidet i Norge er sterke og solide menigheter, der mennesker blir begeistret, kommer til tro, og er med å bygge Guds rike. Målet vi strekker oss mot er 100 menigheter og 6000 baptister i 2020. Baptistsamfunnet ønsker å være et voksende og offensivt flerkulturelt kirkesamfunn, med menighetsfellesskap for vår tid og kommende generasjoner. Vi ønsker å være et flerkulturelt  kirkesamfunn som er "Grepet av Kristus" med fokus på menighetsplanting, menighetsutvikling og veiledning og et offensiv satsning på barn, ungdom og familiene.

Menighetsutvikling

Vi er en menighetsbevegelse og vil legge til rette for livskraftige og levende menigheter

 •     Tilby veiledning til menighetene og utrustning av ledere i menighetene
 •     Videreutvikle noen av våre menigheter til å være fore-
 •     gangsmenigheter
 •     Finne menigheter lokalt og regionalt som hjelper andre menigheter med fellesskap, pastorale tjenester og andre ressurser
 •     Samarbeide med våre skoler og Ung baptist for utvikling av våre menigheter

Menighetsplanting

Vi vil plante nye menigheter for å nå flere mennesker med evangeliet

 •     Finne personer og menigheter som vil arbeide med menighetsplanting
 •     Utruste ledere og menigheter til menighetsplanting
 •     Oppmuntre til et mangfold av ulike typer menighets-fellesskap på tvers av generasjoner, kulturer, etniske folkeslag og andre grupper
 •     Fokus på menighetsplanting i større byer

Flerkulturelt

Vi er et flerkulturelt kirkesamfunn, og det skal gjenspeiles på alle nivåer av virksomheten

 •     Legge til rette for at våre nasjonale og regionale møteplasser er flerkulturelle
 •     Bidra med flerkulturell kom­petanse til menighetene for å støtte og inspirere til inkluderende menighetsliv
 •     Gi veiledning til migrantgrupper som ønsker å etablere egne menigheter
 •     Bidra til trosopplæring og utrustning av nye ledere

Barn og unge

Vi vil at barn og unge skal møte Jesus og vokse i troen på ham

 •     Legge til rette for trosopplæring
 •     Utruste familiene til overlevering av tro mellom generasjonene
 •     Utruste unge til tjeneste i Guds rike
 •     Barn og unge ivaretas uansett kulturell bakgrunn og behov
 •     Flergenerasjonsgudstjenester

 

 

 

 

Les også

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone