Det Norske Baptistsamfunn (DNB) sin visjon, vedtatt i 1994, utfordrer oss stadig. Som menighetsbevegelse ønsker DNB å satse målrettet for å nå denne visjonen.

”Et fellesskap av levende menigheter,
grepet av Kristus,
midt i verden med evangeliet”

Vi har derfor, i hovedstyre, administrasjon og på våre  felles arenaer arbeidet frem en strategi for vårt nasjonale og internasjonale arbeid.
Til grunnlag for vårt arbeid ligger Guds kall til oss som menighetsbevegelse og vårt  verdisyn som baptister.

Jesus er vårt forbilde og frelser:

 • Han kaller og sender oss (Matteus 28:18-20)
 • Vår oppgave er å fremelske det Gud har lagt ned i hvert enkelt menneske.

Vi understreker at det er viktig for mennesker å ha en personlig tro på Jesus Kristus  og å leve i hans etterfølgelse.
Vi tror at enhver Kristi disippel er kalt til å vitne om Jesus Kristus som Herre,  og at menigheten som en del av Guds rike skal delta i hele Guds misjon i verden, både lokalt og internasjonalt.
Vi er en del av den hele, verdensomfattende kristne kirke, og vi bekjenner  troen på én Gud som Fader, Sønn og Hellig Ånd.

 

Bærebjelker for vårt nasjonale fokus

 
Bønn:

 •     Baptistenes bønnenettverk
 •     e-post basert og sentralt administrert
 •     Mottak og videreformidling av bønnebehov og svar
 •     Tilknyttet Nasjonalt Bønneråd
 •     Regionalt bønnearbeid
 •     Bønnesamarbeid mellom DNBs menigheter regionalt
 •     Tverrkirkelig bønnearbeid regionalt
 •     Bønnemenigheter
 •     Menigheter med spesielt kall til bønn
 •     Forum for bønn
 •     Forum for bønnekjemper med spesielt kall til bønn for vårt land og våre menigheter
 •     Bønnemanual

Utrustning:

 •     Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT)
 •     Utdanning av pastorer og ledere til tjeneste
 •     Utrustning av hele Guds menighet – teologiskolen og enkeltkurs
 •     Ung Baptist
 •     Ledertrening for ungdom – T2 og Horizon
 •     Holtekilen Folkehøgskole
 •     En arena for utrustning til livet og en møteplass med kristen tro
 •     International Baptist Theological Studycenter Amsterdam. Teologisk utdannelse på master og doktorgradsnivå

Veiledning ved:

 •     HLT Menighetsveiledning og gruppeveiledning for pastorer
 •     NAMU Naturlig menighetsutvikling, veiledning i samarbeid med NaMu og deres veiledere
 •     DNB  Veiledningsteam innen konflikthåndtering
 •     Andre ressurspersoner innen veiledning
 •     Veiledning for flerkulturelle og etniske menighet

Fellesskap:

 •     Blink - Sommerfest for baptister
 •     Landsmøtet- -   Det årlige møtet hvor Baptistsamfunnets langsiktige planer og budsjetter blir vedtatt med delegater fra alle menigheter
 •     Baptistenes lederkonferanse -  En felles lederkonferanse for DNB, Ung Baptist og baptistkvinnene
 •     Regionale lederdager - En møteplass for de lokale menighetene i regionen og ledelsen i DNB og Ung baptist

 

 

Les også

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone