Om parallellseminarer
Om parallellseminarer
Lørdag fra kl 16.00 til 17.30 invitrer vi til fire seminarer. les mer om disse.

1: Hvordan oppgave og utvikle ledere?
Som kristen ledere er det vår oppgave og heie på og legge til rette slik at andre mennesker for vokse og utvikle det potensialet som Gud har lagt ned i de. Einike Pilli og Meego Remmel og Sven-Joonathan Siibak er sterkt engasjert i å se nye generasjoner av ledere vokse frem i Baptistmenighetene i Estland. De vil undervise og dele praktiske erfaringer med oss

2: Gi Bibelen videre:
Barn og unge trenger å bli kjent med bibelhistoriene. Der møter de Jesus og historiene som er fundamentet i vår tro. Bible project for ungdom og tegnefilmbibelen for barn er verktøy som bruker filmmediet til å formidle bibelhistoriene på en levende og engasjerende måte. På seminaret vil dere bli kjent med disse verktøyene. Seminaret er for menighetsledere, barn og ungdomsledere og foreldre/foresatte som er opptatt av å gi bibelen videre.

3: Trygg-seminar
vil gi et innblikk i hvordan det ser ut i barne- og ungdomsorganisasjoner i Norge med tanke på grenseoverskridende adferd, seksuelle krenkelser og overgrep. I tillegg vil vi ta opp hvordan vi kan jobbe forebyggende i våre menigheter og lokallag.Vår foredragsholder
Isa Maline Isene er styreleder i LNU og har lang erfaring med å holde Trygg-kurs for barne- og ungdomsorganisasjoner. LNU har jobbet med Trygg og forebygging mot seksuell trakassering i barne- og ungdomsorganisasjoner siden 2000, men har siden 2018 fått oppdatert opplegget i tråd med økt forespørsel. Isa er tidligere generalsekretær i Grønn Ungdom og har dermed erfaring med Tryggarbeidet til LNU fra både brukersiden og kursholdersiden.

4: Multiethinic Society and churches:
We live in a society where there are majority and minority. In this reality, there are tendencies of cultural segregation, which can leads to asymmetrical relationships even in church settings. We face a segregation and discrimination in the society. How much should culture, race and ethnicity be a dividing factor? Is a common faith in Jesus enough for a multi-ethnic, multi-cultural community? Where do we start from? However, how many of us, really aware of this issue? We want to address a challenge and find a way to tackle this project to bring a Jesus culture into our society and the church.We want to have a conversation to discover some of the challenges and we want to ask questions to find what we really think and how we are living in this reality. In addition, we hope to reflect together to find tangible solutions based on the bible.

Tilbake

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone