Program
Program
Lederkonferansen 2020 byr på et spennende og variert program.

Pastor- og lederdager:

Torsdag 10. juni
19.00:
Festmiddag

Spennende gjester og kulturelle innslag
Vert: Inger Lise Salvesen og Kjell Einar Granholt

22.30: Tidebønn

Fredag 11.juni
Fra 06.30: Frokost
08.00 Tidebønn

09.30: Bønn og lovsang
10.00: Seminar:
Hvordan skape endringer i våre kirker?*

11.20: Seminar:
Hvordan gi nye generasjoner ansvar?*

12.30: Lunsj 

14.00: Seminar:
Dele tro og plante nye kirker*

15.20: Seminar:
Den stadig endrede kirke til vår uforanderlige Gud *

(Constantly changing church of the Unchanging God)
Q & A

*Alle seminarene er ved: Einike Pilli, Meego Remmel og Sven-Joonathan Siibak

Lederkonferansen begynner: 

18.00 – 19.30: Middag

19.30: Åpningsmøte
Tale: Biak Thaku Sung
Lede: Bjørn Bjørnø

22.00: Kveldsarrangement
22:30: Tidebønn
Bønne- og samtaleledere:
May Sissel og Bjørn Olav Hansen og Fredrik Krunenes

Lørdag 12. juni
07.30 – 09.00: Frokost
08:00: Tidebønn

09.00 – 9.45: Bønn og Lovsang
10.00 – 11.30: Fellesseminar:
Einike Pilli, Meego Remmel og Sven-Joonathan Siibak
Communal God redeeming individualistic society
Når fellesskapets Gud gjenoppretter vårt individualistiske samfunn
12.00 – 12.30: Respons og samtale

12.30 – 14.00: Lunsj

14.00 - 14.45:  Vi vil se dette skje…
Kjell Einar Granholt og Bjørn Bjørnø

15.15 - 15.45: Vi ber sammen:

Ulike bønnerom

 • Bønn i stillhet
 • Vi ber i fellesskap
 • Bønn og lovsang
 • Tidebønn                                                           

16.00 – 17.30: Parallellseminar

 1. Hvordan oppdage og utvikle ledere?
  Einike Pilli og Meego Remmel og Sven-Joonathan Siibak
   
 2. Gi bibelen videre
  Agnar Sæli og Kjell Einar Granholt
   
 3. Trygg-seminar: om grenseoverskridende adferd
  Isa Maline Isene
   
 4. Multiethinic Society and churches
  Biak Thaku Sung, Tim Solwoong Kim og Gabriel Stephen

18- 19.30: Middag

19.30: Kveldsmøte
Tale: Temesgen Kahsay
Lede: Kjell Einar Granholt

22.00: Kveldsarrangement
22:30: Tidebønn

Søndag 13. juni
07.30 – 09.30: Frokost

10.30 – 12.00: Gudstjeneste med nattverd
Tale: Christoffer Svartdahl

12.00: Lunsj

 

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone