Misjonssamling 3.-5. juli
Misjonssamling 3.-5. juli
Misjonærforeningen inviterer til samling til sommeren, den blir ikke under palmene i Buta i Kongo, men i baptistkirken i Tromsø, i forkant av landsmøtet.

Programmet

Onsdag 3.juli
kl. 17: Velkommen m/middag

Kl. 18: Misjonærforeningens årsmøte (Se egen saksliste)
Kl. 19: Kaffe/kaker
Kl. 19.30: Kveldssamling
Hermod Bakkevoll innleder over tema: «Når misjonsmarken kommer til oss» (Erfaringer fra Nord-Norge)
Ord for natten v/Astrid Tøllefsen Velde.

Torsdag 4.juli
Frokost (Ordner selv der de bor)

Kl.9:  Seminar
Lege Sven Weum innleder til samtale over t
ema: «Hvordan møte nyreligiøsitet i vår tid».
Tid for spørsmål og samtale.
Kl. 11: Kaffe og kaker.
Kl. 11.30: Seminar:
Magnar Mæland: «DNBs misjonsstrategi»

Spørsmål og samtale.
KL. 13: Lunsj (pizza)
KL. 14: Tur til Sommarøy.
Vi ser Baptistkirken / Fisketur /Fottur.
Avslutter med middag sammen på Sommarøy.
Kl. 19: Kveldsmøte i Baptistkirka Tromsø.

Fredag 5. juli
Frokost  (Ordner selv der vi bor.)
KL. 9: Seminar
Tone Mæland: «Thailand i mitt hjerte» Hvorfor?

Spørsmål og samtale.
Kl. 10.30: Seminar
Lise Kyllingstad: Nytt fra DNBs misjonsarbeid.

Spørsmål og samtale.
Kl. 12: Oppsummering. Misjonssamlingens framtid.
Kl. 13: Middag. (Chinamat)

Alle misjonsinteresserte er hjertelig velkommen.
Hele samlingen eller deler av den. Du ordner selv overnatting (Landsmøtehotellet eller annet).
Maten på samlingen bestiller vi felles og spiser i kirken. Deler utgiftene i etterkant.

Meld deg på til Kjell Holtet (Telefon: 93097532)
Velkommen.

Arrangør: Misjonærforeningen i DNB.

 

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone