Medarbeidersamling 10.-12. november
Medarbeidersamling 10.-12. november
Predikantforeningen Adelfia inviterer til medarbeidersamling i forkant av landsmøtet.

Illustrasjonsbilde fra pastorsamlingen i Drammen i 2020.

Programmet

Onsdag 10. november

17.30 – Ankomst

18.00 - Festmiddag

20.00 Kveldssamling med generalsekretær Bjørn Bjørnø. Tema: Jesussentrerthet.

 

Torsdag 11. november

Frokost

9.00 Morgensamling

10.00 Årsmøte i Adelfia

11.00 Samtalesamling med fokus på: Hvordan ta oss av hverandre?

13.00 Lunsj

14.30-16.30 Temasamling – Bibelsyn og fortolkning ved Linda Aadne.

18.00 Middag

Felles kveld med Hovedstyret.

 

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone