Julegaven 2022
Julegaven 2022
I 2022 utfordrer vi på å gi en julegave til støtte for vårt samarbeid med baptistkirkene i Nord-Kongo (CBCN).

Kirkesamfunnet der, som ble startet av norske misjonærer i 1920, er i vekst og har en god utvikling. På mange områder er kirken en viktig samfunnsaktør i Bas Uele regionen nord i Kongo. Med inspirasjon og kraft fra Gud selv, og økonomisk støtte og rådgivning, har kirken blitt en betydelig aktør for å løfte samfunnet og folks levekår.

Vi som bor i Norge, har all grunn til å være stolte av samarbeidskirken i Kongo og kan glede oss sammen med dem over den positive utviklingen i samfunnet. På videoen vi har fått produsert forteller misjonsleder Lise Kyllingstad om hvor viktig det er å fortsette dette samarbeidet, og om at hun gleder seg til å høre rapportene når hun kommer til Kongo på besøk.

Opptaket ble gjort i begynnelsen av november, og Lise er nå tilbake i Norge med gode rapporter om hvordan våre gaver, sammen med norske bistandsmidler, betyr en forskjell:

  • Kirkelederne, som ble valgt for 6 år i 2021, ble innsatt og bedt for i en stor fest-gudstjeneste med representanter fra alle kirkedistriktene til stede mens Lise Kyllingstad var i Kongo.
  • To Norad-finansierte prosjekter ble evaluert av to nordmenn fra Stavanger og en kongoleser fra Kisangani.
  • De slår fast at CBCN gjør en uvurderlig innsats i lokalsamfunnet, og de er meget imponert over kvaliteten på arbeidet og engasjementet til de ansatte
  • Foreldre til barn i Nord-Kongo velger skolene til baptistkirken, som har fått opplæring gjennom utdannings-prosjektet. Lærerne på disse skolene er flinkere til å undervise, og eksamensresultatene er bedre enn i andre skoler!
  • Andre menigheter kommer til baptistkirken for å få råd om organisasjonsutvikling. Som resultat av et 5-årig Norad-prosjekt har alle lederne fått økt sin kompetanse.
  • Guvernøren i Nord-Kongo snakket også varmt om baptistkirken sin betydning for lokalsamfunnet
  • Universitetet, som ble startet i 2015, har mange dyktige unge medarbeidere. Jeg fikk gleden av å jobbe sammen med noen av dem i utarbeidelsen av et nytt Norad-prosjekt for utvikling av universitetet

Se på filmen og gled deg over rapportene tilbake. Dine gaver til arbeidet i Kongo når langt! Tusen takk for din julegave til Kongo.

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone