EBF - Mission Partnerships
EBF - Mission Partnerships
Vi støtter menighetsplanting i Europa

I samarbeid med European Baptist Federation sitt program MIssion Partnership støtter vi til enhver tid minst to menighetsplantingsprosjekter. Ordningen mer 20 år gammel, og løpet av disse årene har det vært økonomisk mulig å plante menigheter mange steder i Europa fordi menigheter og kirkesamfunn fra andre deler av Europa har støttet økonomisk.

Les mer om Mission Partnership

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone