Myanmar
Myanmar
Bidra til nødhjelp i det borgerkrigsrammede landet.

Da borgerkrigen rammet Myanmar ble vi i fellesskap med lokale samarbeidspartnere enige om at at støtte til  bistandsprosjekter og skoleutvikling i stedte skulle gå til nødhjelp da det planlagte arbeidet ikke kunne gjennomføres. Det er fortsatt stort hjelpebehov i landet, folk er på flukt, er internt fordrevet, og kjemper for demokratiet. Sentralt i denne kampen står de ulike kirkene. Alle gaver som gis vil bli stilt til rådighet for våre samarbeidspartnere i Myanmar.

Vi er takknemlig for godt samarbeid med de lokale kirkene i Myanmar og med de internasjonale Chin- og Karen-nettverkene, som sikrer at midlene kommer trygt fram.

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone