23feb.
25feb.
Baptistenes Lederhelg i nord!
Baptistenes Lederhelg i nord!
 — 

Velkommen til baptistenes lederhelg i nord! 

I 2024 møtes vi regionalt for å bygge fellesskap på tvers av kirkene våre.  Årets fokus er Bibelen - Guds Ord. Vi vil å inspirere til hvordan vi kan legge til rette for økt bibelkunnskap for alle aldre i kirkene våre. Denne samlingen blir 23.-25. februar i på Rivermont Ungdomssenter. Dette kombineres med årsmøtehelgen for Rivermont, Baptist Nord og Nord Norske Baptistkvinner i 2024.

  • Vi ønsker velkommen til alle som elsker Jesus og som vil ta aktiv del i Hans plan.
  • Påmelding til Hermod Bakkevoll på tlf. 41614585 eller epost: hebakkev@online.no
  • Pris for helga er 400 kr.

- Vi har tidligere snakket i styrene i Baptist Nord og Rivermont, samt på de siste kontaktmøtene, om å utvide årsmøtehelgen. Dette fordi vi har sett behov for noen flere samlingspunkter for oss her i nord. Og i 2024 har vi en veldig fin mulighet til å gjøre dette. Det er nemlig slik at den sentrale lederkonferansen i Baptistsamfunnet ikke skal arrangeres i 2024, men erstattes av regionale samlinger. Og for oss her i nord blir årsmøtehelga i februar vår beste mulighet for en slik regional samling, sier distriktsarbeider Hermod Bakkevoll i invitasjonsbrevet.

 

Program

Fredag 23. februar

Kl. 1800 Årsmøte i Nord Norske Baptistkvinner
Kl. 1800 Eventuelle styremøter i Baptist Nord og Rivermont.

Kl. 2000 Kveldsmat
Kl. 2100 Evt. seminar, med samtale og deletid etterpå.

Lørdag 24. februar

Kl.0800 Frokost
Kl. 0900 Årsmøter i Baptist Nord og Rivermont.
Kl. 1200 Kaffepause
Kl. 1400 Varm Lunsj.
Kl. 1500 Seminarer til kl. 1815.
Kl. 1830 Kveldsmat
Kl. 2000 Kveldssamling med lovsang, vitnesbyrd, og evt. andre innslag.

Søndag 25. februar

Kl.0900 Frokost
Kl.1030 Gudstjeneste med lovsang, forkynnelse og nattverd.
Kl. 1200 Enkel lunsj.

© 2014 Baptist.no

Baptistkirken Norge  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone