9mars
Baptistenes lederdag øst
Baptistenes lederdag øst

Velkommen til baptistenes lederdag øst!
I 2024 møtes vi regionalt for å bygge fellesskap på tvers av kirkene våre.

Årets fokus er Bibelen - Guds Ord. Vi vil å inspirere til hvordan vi kan legge til rette for økt bibelkunnskap for alle aldre i kirkene våre.
Denne samlingen blir 9 mars i Oslo Misjonskirke Betlehem.
Vi ønsker velkommen til alle som elsker Jesus og som vil ta aktiv del i Hans plan!

PÅMELDING innen 2. mars

Program

Før start: Bevertning og velkomst
Kl. 10.00: Velkommen, bibelmeditasjon og lovsang

Kl. 10.45: Pause
Kl. 11.00: Fellesseminar på video v/Derwin Grey  (20 min)
Panelsamtale

Kl. 12:00 - 13.00: Lunsj - + Kaffe + te

Kl. 13.00 - 13.45: Fellesseminar Julian Lysvik fra Bibelselskapet: “Hvordan lese Det gamle testamentet?"

Pause


14 - 14.30: Fellessamling
14.30 - 15.45: Parallellseminar
Seminar 1: Bibelformidling til barn. Jorunn Singstad Djupvik, Awana/Eidsvoll Baptistmenighet.
Seminar 2: Hvordan få ungdom engasjert i Bibelen?: Markus Østby, pastor Tistedal Baptistmenighet og Rebekka Holt, ungdomsleder Tistedal Baptistmenighet.  
Seminar 3: Unge voksne.
Seminar 4: “Stopp, og tenk etter! Når Bibelen får vise sine egne poenger.”  Julian Lysvik, Bibelselskapet
Seminar 5:  Bibelmeditasjon: Vi deler Guds Ord fra hjerte til hjerte - Tobias Giese, husfolk på Tomasgården
Seminar 6: Hvordan lese og leve med Guds Ord i familien? Jennifer og Zack Dove, innleder. Flere deler erfaringer. Jennifer Dove, diakon Home Church, Zack Dove, pastor Home Church.

Pause

16.00 - 17.00: Fellessamling & bønn og lovsang

Lovsangsbandet ledes av Daniel Rosales

English version

Before the start: Reception and welcome
10.00 am: Welcome, Bible meditation and praise
10.45am: Pause
11.00 am: Joint seminar on video with Derwin Gray (20 min)
Panel discussion

12:00 - 13:00: Lunch + Coffee + tea

13.00 - 13.45: Joint seminar Julian Lysvik from Bibelselskapet: "How to read the Old Testament?"

Break


14 - 14.30: Joint gathering
14.30 - 15.45: Parallel seminar
Seminar 1: "Sharing from the Bible to children." Jorunn Singstad Djupvik, Awana/Eidsvoll Baptist Church.
Seminar 2: "How to get young people excited about the Bible?": Marcus Østby, pastor Tistedal Baptist Church and Rebekka Holt, youth leader Tistedal Baptist Church.
Seminar 3: Young adults
Seminar 4: “Stop and think! When the Bible gets to show its own points.” Julian Lysvik, Bibelselskapet
Seminar 5: Bible meditation: "We share God's Word from heart to heart" - Tobias Giese, and more from Tomasgården
Seminar 6: "How to read and live with God's Word in the family?" Jennifer and Zack Dove, Several share experiences. Jennifer Dove, Deacon Home Church, Zack Dove, Pastor Home Church.

Break

16.00 - 17.00: Gathering & prayer and worship

The worship band is led by Daniel Rosales

Påmelding innen 2. mars

 

 

© 2014 Baptist.no

Baptistkirken Norge  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone