5juli
9juli
SENT 2023
SENT 2023
 — 

Internasjonal misjonskonferanse med baptister fra mange ulike deler av verden på besøk. I samarbeid med European Baptist Federation og baptist World Alliance

For mer informasjon

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone