10mars
12mars
Lederkonferansen 2023
Lederkonferansen 2023
 — 

Sett av datoene nå.
Spennende program med fokus på å bygge multietnisk kirke. Denne gangen er konferansen på Scandic Oslo Airport.

Mer informasjon om konferansen kommer snart.

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone