4juli
8juli
Blink 2018
Blink 2018
5.-8. juli 2018 inviterer vi til Blink - baptistenes landsmøte og sommerfest i Stavern.

For sjuende gang samles baptistene i Norge til Blink i 2018. Det er tid til nye møtepunkt med Gud og med venner, til familiefokus og lave skuldre.Igjen skal vi ta stilling til planer og budsjetter, godkjenne rapporter og regnskap, og forhåpentligvis også i 2018 kunne ønske nye menigheter velkommen.

Fellesskap vil være sentralt i planleggingen av konferansen neste år, også i forhold til tema i seminarer og forkynnelse i møtene.

Vi tror Gud har skapt oss til å leve i fellesskap!
Det inspirerer og utfordrer oss alle, og fram til Blink 2018 vil vi utfordre deg med tre spørsmål om hvordan du kan bidra til at fellesskap utvikles?

  1. Fellesskap med Gud handler blant annet om bibellesning og bønn. - Hvordan kan du legge til rette for økt bibelbruk og bønneliv i ditt liv?
  2. Fellesskap i menigheten handler blant annet om relasjoner. - Hvordan kan du utvikle nære relasjoner til flere i din menighet?
  3. Fellesskap med verden handler blant annet om engasjement for andre mennesker. - Hvordan kan du engasjere deg for dine medmennesker og samfunnet?

Sett av dagene 4.-8. juli i uke 27 allerede nå. Kanskje du kan dele et vitnesbyrd om fellesskapet på Blink 2018.

Husk at Blink handler om:

B - Baptistene samlet for å erfare:
L - Liv
I - Inspirasjon
N - Nærhet
K - Kraft

Program og invitasjon vil bli presentert på Blink-sidene i februar 2018.

 

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |  Michelets vei 62c, N-1368 Stabekk, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  Intranett

Powered by Cornerstone