5juli
9juli
Velkommen til Blink 5.-9. juli  2017
Velkommen til Blink 5.-9. juli 2017
 — 

Kjære venner!
Takk for et flott møtepunkt for alle generasjoner med Jesus i sentrum.

Link for evaluering (pågår til mandag 28. august kl 10)

Fram til Blink neste år har vi denne utfordringen og inspirasjonen med oss:

Gud har skapt oss til å leve i fellesskap!
 

 

Hvordan kan du bidra til at fellesskapet utvikles?

1. Fellesskap med Gud handler blant annet om bibellesning og bønn
Hvordan kan du legge til rette for økt bibelbruk og bønneliv i ditt liv?

2. Fellesskap i menigheten handler blant annet om relasjoner
Hvordan kan du utvikle nære relasjoner til flere i din menighet?

3. Fellesskap med verden handler blant annet om engasjement for andre mennesker.
Hvordan kan du engasjere deg for dine medmennesker og samfunnet?

Vi ønsker alle et godt år der vi erfarer at fellesskapet styrkes.
Velkommen til Blink, 4.-8. juli 2018

 

Invitasjon og program vil presenteres i mars 2018.
Sett av dagene i juli allerede nå til å delta på baptistenes storsamling i Stavern

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |  Michelets vei 62c, N-1368 Stabekk, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  Intranett

Powered by Cornerstone