Alle sammen
Alle sammen
Å starte dagen sammen er en kjempeflott opplevelse. Malermesterne Brun har andakt søndag morgen, "Blink-teamet” fra Tistedal synger og spiller, Agnar Sæli, Blondie, gorillaen, løven, elefanten og sirkusdirektøren på plass hver dag.

Alle sammen har som mål å være samlinger hvor familier er i sammen på gudstjeneste, og hvor alle generasjoner møtes. Alle sammen samlingene på Blink har fått mange gode tilbakemeldinger, og det oppleves at dette er en type samling som mange ønsker.

PåAlle sammen samler vi hver dag inn  en kollekt for å hjelpe barn og unge. Lørdag vil Alle sammen har isjonsfokus og på ALle sammen aktiviteten på ettermiddagen blir det misjonsløp.

I tillegg til at Alle sammen samler mange hver formiddag under Blink, har flere menigheter startet med Alle sammen samlinger/gudstjenester lokalt. Andre igjen har bedt om hjelp til å komme i gang med dette. Dette er bakgrunnen for at det har blitt etablert en Alle sammen ressursgruppe i regi av Ung baptist som fremover vil utarbeide materiell for Alle sammen samlinger for menigheter som ønsker det.

Levende tro fokuserer på at god trosformidling består av et godt samarbeid mellom hjem og menighet. Det vil si at det i menighetene legges til rette for hjelp til trosformidling hjemme og at det samtidig skapes møteplasser i menighetene for de ulike generasjonene. Målet er å gi en slitesterk hverdagstro videre til generasjonene som vokser opp.

Ta initiativ til å ha Alle sammen samlingene med deg hjem fra Blink.

Powered by Cornerstone