Sandsvær Baptistmenighet
Adresse: Postboks 73, 3647 Hvittingfoss.
Besøksadresse: Sentrumsveien 45, Hvittingfoss
Tfl. 32 76 81 76

Menigheten som ble stiftet i 1885 har lokalisert sitt arbeid til Hvittingfoss. Ny kirke stod ferdig i 1986 med iherdig dugnadsinnsats.

Menigheten samles til gudstjeneste ller møte annen hver søndag. Misjonsforeningen Stjernen samles annen hver torsdag.Midler samles inn både til ytre- og indremisjonen. Den årlige misjonsmessa i november samler mange av bygdas befolkning, så interessen for for misjon er levende. Annen hver torsdag har vi samling med bibel og bønn.

Barne- og ungdomsarbeidet drives i fellesregi sammen med de andre menighetene / kirkene i bygda. Det økumeniske samarbeidet fungerer svært godt i Sandsvær. Våren 2003 har menighetene arrangert Alpha kurs med god deltakelse.

Gjennomsnittsalderen er relativt høy ,men vi ønsker å rette blikket fremover og oppover til Menighetens Herre, Jesus kristus.

Det er omkring 30 medlemmer i Sandsvær Baptistmenighet og pastor er Arild Normannseth..


Oppdatert 16.03.2010 © Det Norske Baptistsamfunn