Vi vil legge til rette for livskraftige og levende menigheter
Vi vil legge til rette for livskraftige og levende menigheter
Vi ønsker at alle baptister skal bli bevisstgjort på egne nådegaver og utrustet til å bruke dem i praksis. At det skal være fire prosent vekst i antall medlemmer per år eller 225 nye medlemmer. At det skal være økt gudstjenestebesøk i 75 prosent av menighetene.

Vil vil:

 • Tilby veiledning til menighetene og utrustning av ledere i menighetene
 • Videreutvikle noen av våre menigheter til å være foregangsmenigheter
 • Finne menigheter lokalt og regionalt som hjelper andre menigheter med fellesskap, pastorale tjenester og andre ressurser
 • Samarbeide med våre skoler og Ung baptist for utvikling av våre menigheter

Nasjonalt fokus:

Mål:  Vi ønsker at alle baptister skal bli bevisstgjort på egne nådegaver og utrustet til å bruke dem i praksis.
At det skal være fire prosent  vekst i antall medlemmer per år eller 225 nye medlemmer.
At  det skal være økt gudstjenestebesøk i 75 prosent av menighetene.

Handlingsplan:

 • Menigheter tilbys veiledning
 • Ledere tilbys veiledning og utrustning
 • Felles plattform i DNB for informasjon om ressurser og nøkkelpersoner som er ledig til tjeneste
 • Engasjere mennesker som ønsker å bruke fritiden sin på å bygge menighet
 • Talentspeiding i samarbeid med HLT og UNG BAPTIST
 • Vi søker samarbeid og fellesskap med andre kirkesamfunn
 • Våkent øye for nye strømninger

Regionalt fokus

Mål: Vi ønsker å arbeide for regionalt samarbeid for å skape menighetsvekst.
Vi ønsker å nå målgrupper lokalt.

Handlingsplan:

 • Støtte menigheter som kan være ressursmenigheter regionalt
 • Styrke de regionale møteplassene
 • Regionalt samarbeid for å støtte menigheter i tilbakegang med fellesskap, pastorale tjenester og andre ressurser
 • Ledere tilbys veiledning og utrustning
 • Finne lokale nøkkelpersoner som ønsker å bruke sin fritid på menighetsarbeid


Lokalt fokus

Mål: Vi ønsker å dkape levende menigheter.
Vi ønsker å nå lokalsamfunnet.

Handlingsplan:

 • Søke om veiledning for menigheten
 • Finne nøkkelpersoner til tjeneste
 • Tilby veiledning og utrustning til nye ledere og veiledere
 • Se etter samarbeids-menigheter lokalt og regionalt for å styrke menigheten
 • Inspirere til personlig andaktsliv
 • Utfordre til etablering av livsnære smågrupper

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |  Michelets vei 62c, N-1368 Stabekk, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  Intranett

Powered by Cornerstone