Vi vil plante nye menigheter for å nå flere mennesker med evangeliet
Vi vil plante nye menigheter for å nå flere mennesker med evangeliet
Vi arbeider for tre nye menighetsplantinger hvert år og seks i prosess. At to menigheter opptas som medlem i Baptistsamfunnet hvert å. At minst 30 personer deltar i nettverk for menighetsplantere. At seks menighetsplanterteam får veiledning og utrustning.

Vil vil:

 • Finne personer og menigheter som vil arbeide med menighetsplanting
 • Utruste ledere og menigheter til menighetsplanting
 • Oppmuntre til et mangfold av ulike typer menighetsfellesskap på tvers av generasjoner, kulturer, etniske folkeslag og andre grupper
 • Fokus på menighetsplanting i større byer


Nasjonalt fokus:

Mål: Vi arbeider for tre nye menighetsplantinger hvert år og seks i prosess.
At to menigheter opptas som medlem i Baptistsamfunnet hvert å.
At minst 30 personer deltar i nettverk for menighetsplantere.
At seks menighetsplanterteam får veiledning og utrustning.

Handlingsplan:

 • Felles plattform i for informasjon om ressurser og potensielle menighetsplantere
 • Talentspeiding i samarbeid med Høyskolen for Ledelse og Teologi og Ung baptist
 • Delta på DAWN-forum med alle menighetsplantere
 • Ta i bruk eksisterende kurs og ressurser for menighetsplanting
 • Bygge nettverk rundt nøkkelpersoner for utrustning
 • Gi menighetsplantinger offisiell status i Baptistsamfunnet
 • Arbeide for et økumenisk vurderingssenter for menighetsplantere
 • Samarbeide med andre trossamfunn

Regionalt fokus

Mål: Nye menighetsplantinger (regionene må sette sine egne mål).
Nå målgrupper lokalt.

Handlingsplan:

 • Styrke de regionale møteplassene
 • Utfordre ressurssterke menigheter til menighetsplanting i regionen
 • Etablere regionalt samarbeid om menighetsplanting
 • Utfordre nøkkelpersoner om å etablere/delta i regionalt nettverk for menighetsplanting
 • Tilby veiledning og utrustning for ledere


Lokalt fokus

Mål: Starte bærekraftige menigheter som er relevante for den lokale kontekst.
Nå nye mennesker med evangeliet.

Handlingsplan:

 • Finne lokale nøkkelpersoner til tjeneste
 • Tilby veiledning og utrustning til nye ledere
 • Se etter samarbeidsmenigheter lokalt og regionalt for å styrke menighetsplanting med fellesskap, pastorale tjenester og andre ressurser.

 

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |  Michelets vei 62c, N-1368 Stabekk, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  Intranett

Powered by Cornerstone