Vi er et flerkulturelt kirkesamfunn
Vi er et flerkulturelt kirkesamfunn
Det flerkulturelle skal gjenspeiles på alle nivåer. Alle menighetene skal finne sin naturlige plass i kirkesamfunnet. Vi vil etablere kontakt med to nye grupper hvert år.

Vil vil:

 • Legge til rette for at våre nasjonale og regionale møteplasser er flerkulturelle
 • Bidra med flerkulturell kom­petanse til menighetene for å støtte og inspirere til inkluderende menighetsliv
 • Gi veiledning til migrantgrupper som ønsker å etablere egne menigheter
 • Bidra til trosopplæring og utrustning av nye ledere

Nasjonalt fokus:

Mål: Det flerkulturelle skal gjenspeiles på alle nivåer. 
Alle menighetene skal finne sin naturlige plass i kirkesamfunnet.
Etablere kontakt med to nye grupper hvert år.

Handlingsplan:

 • Bistå menigheter som tar imot innvandrere med flerkulturell kompetanse
 • Tilrettelegge for at innvandrergrupper finner et menighetsfellesskap som ivaretar deres behov og egenart.
 • Arbeide for at barn og unge med flerkulturell bakgrunn bevares ut fra sine behov og ønsker
 • Arbeide for at fellesarrangement uttrykker Guds mangfold
 • Arbeide for at styrer og komiteer gjenspeiler mangfoldet i kirkesamfunnet
 • Bistå menigheter ved oppstart av flerkulturelt arbeid
 • Inkludere diasporas engasjement og kompetanse i internasjonal misjon
 • Sette fokus på menneskerettigheter knyttet til migrantmiljøene når dette er naturlig. Gjennomføre minst tre kampanjer per år

Regionalt fokus

Mål: Det flerkulturelle skal gjenspeiles regionalt.

Handlingsplan:

 • Samarbeid mellom menigheter regionalt om flerkulturelt arbeid der det er naturlig, utveksling av erfaringer og ressurser
 • Samhandling mellom etablerte etnisk norske, flerkulturelle og migrantmenigheter der det er naturlig
 • Regionalt skal det tilrettelegges for fellesarrangement som synliggjør mangfoldet


Lokalt fokus

Mål: Inkluderende menigheter som gjenspeiler mangfoldet i lokalsamfunnet.

Handlingsplan:

 • Menighetene arbeider aktivt for å inkludere mennesker som kommer til nærmiljøet
 • Tilrettelegging av gudstjenester og møter så langt mulig
 • Være engasjert i det flerkulturelle arbeidet
 • Samhandling mellom etablerte etnisk norske, flerkulturelle og migrantmenigheter lokalt

 

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |  Michelets vei 62c, N-1368 Stabekk, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  Intranett

Powered by Cornerstone