Vi vil at barn og unge skal møte Jesus og vokse i troen på Ham
Vi vil at barn og unge skal møte Jesus og vokse i troen på Ham
Vi arbeider at alle menigheter med barn og unge skal ha en trosopplæringsplan. At alle barn og unge skal bli bevisstgjort på egne nådegaver og utrustet til å bruke dem i praksis. Å ivareta og tilby god kompetanse på ulike kulturer som er relevante, og skape gode møteplasser.

Vil vil:

 • Legge til rette for trosopplæring
 • Utruste familiene til overlevering av tro mellom generasjonene
 • Utruste unge til tjeneste i Guds rike
 • Barn og unge ivaretas uansett kulturell bakgrunn og behov
 • Flergenerasjonsgudstjenester

Nasjonalt fokus:

Mål:Vi arbeider at alle menigheter med barn og unge skal ha en trosopplæringsplan.
At alle barn og unge skal bli bevisstgjort på egne nådegaver og utrustet til å bruke dem i praksis.
Å ivareta og tilby god kompetanse på ulike kulturer som er relevante, og skape gode møteplasser.

Handlingsplan:

 • Arbeide i fellesskap med Ung baptist  i fellesskap for å nå visjon og mål
 • Blink – Baptistenes sommerfest
 • Handlingsplan for trosopplæring og ledertrening
 • Ledertrening gjennom Høyskolen for Ledelse og Teologi for barn og ungdomsledere
 • Felles lederkonferanse
 • Tilby konfirmasjonsmateriell til menighetene (Ung baptist)
 • Integrasjonstiltak for flerkulturelle barn og unge
 • Bidra til at våre skoler er en arena for utvikling av trygg og sunn ungdom
 • Ledertrening
 • Kultur og misjonsforståelse gjennom misjonsturer
 • Tankesmie for arbeid blant studenter i våre store byer
 • Ivareta tryggarbeidet

Regionalt fokus

Mål: Alle barn og unge skal ha et tilbud om ledertrening, konfirmasjon og leire i sin region.
Legge til rette for ressursmenigheter i hver region som har spesiell kompetanse på ”Levende Tro”

Handlingsplan:

 • Leirarbeid (barn, ungdom & familier)
 • Konfirmasjon Ung baptist
 • Regionale lederdager
 • Ledertrening barneleder/menighetsledere

Lokalt fokus

Mål:Alle menigheter med barn og unge skal ha en trosopplæringsplan.
Se og rekruttere unge ledere og tilby ledertrening.
Barn og unge skal være en naturlig del av alle menigheter, der de kan leve ut sin tro.
Bevisstgjøre voksne som åndelige mødre og fedre.

Handlingsplan:

 • Barn og unge har en naturlig og synlig plass i fellesskapet
 • Jevnlig flergenerasjons-gudstjenester tilpasset barn og unge
 • Arbeide for at alle barn uansett kulturell bakgrunn ivaretas ut fra sine behov
 • Menighetene tilbyr relevant aldersbestemt tilbud til de ulike målgruppene
 • Barn og unge inkluderes i et aktivt og tjenestefokusert utadrettet arbeid i lokalsamfunnet

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |  Michelets vei 62c, N-1368 Stabekk, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  Intranett

Powered by Cornerstone