Vi når ut i Norge
Vi når ut i Norge
Baptistsamfunnet er et voksende og offensivt kirkesamfunn, med menighetsfellesskap for vår tid og kommende generasjoner.

Vi er et flerkulturelt kirkesamfunn. Dette ønsker vi skal prege alt vi gjør. I løpet av de siste tiårene er stadig flere mennesker fra ulike etniske grupper kommet inn i fellesskapet vårt, og det er vi svært takknemlige for. Det begynte med vietnamesere, deretter tamiler fra Sri Lanka, etiopiere, kongolesere og en rekke andre folkegrupper. Fra 2003 har det kommet flere tusen flyktninger fra Burma, og en stor andel av disse er baptister.

Grunnstammen i det baptistiske arbeidet i Norge er sterke og solide menigheter, der mennesker blir begeistret, kommer til tro, og er med å bygge Guds rike. Målet vi strekker oss mot er 100 menigheter i 2020.

I vårt nasjonale arbeid ønsker vi først å fremst å være Kristusorientert, og være til støtte for de lokale menighetene, inspirere dem og utfordre dem til en offensiv satsning. Vi ønsker å ha fokus på barn og unge, menighetsutvikling, veiledning av medarbeidere og menighetsfellesskap, menighetsplanting og integrering av ulike folkegrupper.

Baptistsamfunnets menigheter er fleksible i måten å drive menighetsarbeid og integrering på. Vi har over 30 minoritetsspråklige menigheter, i tillegg til mange menigheter med en stor andel med ikke-vestlig bakgrunn. Noen menigheter har egne møter på ulike språk, andre menigheter har alt felles.

Det viktigste for oss er at mennesker – uansett bakgrunn – kan få vokse og utvikle seg i troen på Jesus, og at vi kan ha et stor-fellesskap som favner alle.

Vi arbeider med utgangspunkt i visjonen:

Et fellesskap av levende menigheter
Grepet av Kristus
Midt i verden med evangeliet

 

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |  Michelets vei 62c, N-1368 Stabekk, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  Intranett

Powered by Cornerstone