Mo i Rana Baptistmenighet
Adresse: Postboks 1105, 8602 Mo i Rana.
Besøksadresse: Damveien 7, Grubhei.
Tlf. 75 13 02 47 / 75 15 23 31

Baptistmenigheten i Rana ble stiftet i 1971. Da hadde Baptistsamfunnet i løpet av få år bygget opp et menighetssenter med kirke og barnehage i bydelen Grubhei. Barnehagen er senere solgt.

Menigheten har periodevis drevet et omfattende arbeid, mens det i andre perioder har vært forholdsvis lite i omfang. En har den siste tiden fått kontakt med mange nye landsmenn.

I dag er det omkring 22 medlemmer, som samles regelmessig til søndagsmøter. Menigheten arrangerer hvert år inspirasjonsstevner.
Menighetens forstander er Otto Danielsen.

[ Kontakt oss ]
Oppdatert 16.03.2010 © Det Norske Baptistsamfunn