Sola Kristne Fellesskap er medlem av Det Norske Baptistsamfunn. Vi er en selvstendig menighet som bekjenner Jesus Kristus som vår Frelser og Herre, og tror at Bibelen er Guds ufeilbarlige ord.

Bibelen er menighetens eneste rettesnor for tro, liv og lære. Vi tror at Bibelen ble skrevet av menn under overnaturlig inspirasjon, at den inneholder absolutt sannhet, er uten feil, og derfor er og alltid vil være den eneste fullstendige og definitive åpenbaring av Guds vilje som er gitt mennesket.

Sudip Khadka er pastor i menigheten.

 

Kontakt e-post:sudip
Mobiltelefon:47812820
Besøk:
Soltunvegen 1
4050 SOLA
Norge
Post:
Pb 215
4097 SOLA
Norge

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |  Michelets vei 62c, N-1368 Stabekk, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  Intranett

Powered by Cornerstone