- Kristen-Norge kan lære mye av migrantmenigheter
- Kristen-Norge kan lære mye av migrantmenigheter
5 april 2017
Shalome Croos, styreleder i Ung baptist, delte egne erfaringer både fra sin menighet og fra baptistene generelt, på konferansen Migrasjon og misjon.

Av Espen Thilesen

I konferansen Migrasjon og misjon, som Norme arrangerte, var Ung baptists styreleder med i panelet og understreket der:
- Kristen-Norge kan lære mye  av migrantmenigheter som er gode til å holde generasjonene sammen. Et av virkemidlene som blir brukt er bønn. Bønn virker som kommunikasjon og lærer generasjonene å kjenne hverandre og se hverandres hjerter og hverandres kamper.

Konferansen fokuserte på at migrasjon endrer den religiøse virkeligheten både tidligere i historien og i dagens Norge. Det betyr også nye utrykk for misjon både til og fra migrantmiljø.

Vi sier ofte at misjonsmarken er kommet hit, eller vi kaller det reversert misjon(at misjonærene har kommet hit), men det er også andre sider ved migrasjon som også fortjener vår oppmerksomhet. Blant annet kan andre kulturer hjelpe oss å få et mer kritisk blikk på vår egen norske kristendom ved å se oss selv gjennom deres øyne.

Migrantmenigheter blir mange steder møtt med misnøye fordi de skiller seg ut i egne menigheter. Dette skjer samtidig som at norske menigheter møter utfordringer som å ikke klare å holde de ulike generasjonene sammen. Vi finner også holdningen om at “vi gjerne vil at innvandrerne skal komme til oss, men vi lar dem ikke prege forsamlingene våre”.

Vi må passe oss for å ikke opptre som voktere for standardkristendommen, men huske at det ofte er de som kommer som representerer majoriteten av kristne i verden. Våre norske menigheter er ofte marginale i uttrykk og i funksjon. Vi må se at det ligger muligheter i dette nye møtet for begge parter. Migrantmenighetene har mye glød og er ivrige i bønn, men er ikke trent for å drive misjon i Norge.

Norske har mer kjennskap til kontekst, men mangler mye av pasjonen og gløden. Om man kunne smitte hverandre med det beste, så ville en ny misjonal praksis kunne bli til i et Norge som desperat trenger nye initiativ. Et annerledes samfunn med økte forskjeller og avstand mellom mennesker gir kirken nye oppgaver.

Det ble også kommentert at menighetens oppgave ikke er å kaste seg på et politisk maktperspektiv i møte med spørsmål rettet mot migranter, eller kun se migrantmenigheter som objekt for en strategi, men heller spørre: “Hva er det Gud ønsker å gjøre i blant oss nå?”

Norme arrangerte konferansen Migrasjon og misjon 30. mars med bidragsyterne som danske Mogenes Mogensen som er forfatter av flere bøker og driver intercultural.dk, og Stian Eriksen, ansatte ved Høyskolen for ledelse og teologi med for tiden stipendiat på VID-Vitenskapelige høyskole deltok.

Bilde:
Panel bestående av: (fv) Ordstyrer Dag-Håkon Eriksen (Normisjon), Rune Fiskerstrand (KIA), Shalome Croos (Ung baptist), Lemma Desta (Norges Kristne Råd), Frank Ole Thoresen(rektor ved Fjellhaug bibelskole).

Les også

Leir og påske hører sammen

Også i 2017 har Siv-Elin Skoglund lagt ut påskeleirfilm.
Les mer

Ti år med påskevandring

Menighetene på Ålgård har i ti år formidlet påsken til barn og voksne i hele Gjesdal kommune.
Les mer

Tidenes yngste Ung baptist i Nord leder

– Jeg er 20 år, oppvokst i Tromsø, hvor jeg fortsatt bor, sier Anniken Myhre til nettstedet baptist.no. Hun ble i fjor sommer valgt som ny Ung baptist i Nord leder.
Les mer
1 - 3 av 78
1 2 3 4 5 ... 26 Neste

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |  Michelets vei 62c, N-1368 Stabekk, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  Intranett

Powered by Cornerstone