Misjonsstrategi
Misjonsstrategi
Utfordret av vår egen visjon om å være midt i verden med evangeliet driver baptistene i Norge sitt misjons- og bistandsarbeid.

Hvordan:

Ved partnerskap sombetyr deling av ansvar, som bygger på disse forutsetningene:

 • Forkynne de gode nyhetene om Guds rike
 • Lære, døpe og undervise nye troende
 • Gi hjelp til å grunnlegge nye menigheter
 • Arbeide for å avhjelpe nød og fattigdom
 • Arbeide for forandring av urettferdige samfunns-systemer
 • Bidra til at Guds gaver, natur og ressurser bevares og fornyes

Ansvar:

Retningslinjer for ansvaret:

 • Ansvar for misjon ligger primært hos lokal samarbeids-partner
 • Lokalt ansvar betyr respekt for samarbeid-partners kultur og samfunn
 • Forvaltning av ressurser er et felles ansvar
 • Ansvar innebærer gjensidig tillit, åpenhet og likeverd
 • Forutsetningen for samarbeid innebærer villighet til gjensidig læring, på tvers av ulike kulturer
 • Våre samarbeids-områder skal være kirke og samfunn

Gjennomføring:

Samhandling er et nøkkelord. Vi skal stå sammen om arbeidet ved å:

 • Rekrutere givere og medarbeidere
 • Tilrettelegge for langtids- og korttidsengasjement
 • Oppmuntre og legge til rette for etablering av vennskaps-menigheter
 • Motivere og engasjere nye og etablerte menigheter
 • Være til-gjengelig for å gi støtte og råd til menighets-baserte initiativ
 • Skape nærhet til våre felles oppgaver og ansvars-områder
 • Samarbeide med EBM, EBF og andre relevante organisasjoner
 • Samarbeide med eksterne aktører for finansiering og gjennomføring av tiltak


Handlingsplan 2014-17:

Kongo:

 • Støtte evangelisk arbeid
 • Støtte helsearbeid
 • Videreføre “Barn i Kongo”
 • Øke NORAD støtte til 3,5 mill
 • Sikre forvaltningsrutiner

Asia:

 • Videreføre Chin prosjekt i India
 • Karen og Chin prosjekter i Burma:
 • Utvikle samarbeid med Kirkens Nødhjelp
 • Støtte til skoler i Malaysia
 • Utvikle ”diaspora” arbeidet

Sierra Leone:

 • Evaluere prosjekt
 • Vurdere videre samarbeid

Thailand:

 • Fortsatt støtte i avtaleperiode

EBF- EBM:

 • Støtte til prosjekter – fra enkeltmenigheter
 • EBM-International – tid for Gud – ungdom

Givere – gaveinntekter

 • Menighetsbesøk – 30 hvert år
 • Informasjon: Facebook, misjonsnytt, video. bildemateriell
 • ”Nye” menigheter – engasjere i målrettet misjonsarbeid

Internt samarbeid:

 •  Målrettet samarbeid med Ung baptist og Baptistkvinnene

Administrere internasjonalt arbeid:

 •  Sikre administrative rutiner og kompetanse

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |  Michelets vei 62c, N-1368 Stabekk, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  Intranett

Powered by Cornerstone